Akce Beyond Meat profitují z nedostatku masa

Akce Beyond Meat profitují z nedostatku masa

Akce výrobce veganské verze masa Beyond Meat vzrostly v pátek téměř o 9 procent, přičemž pokračovaly v pozitivním trendu poté, co firma v úterý zveřejnila zprávu o výnosech.

Dopady pandemie COVID-19, které přiměly mnoho restaurací zavřít evidentně neměli negativní dopad na hospodaření Beyond Meat, nakolik čistý zisk firmy meziročně stoupl o 141 procent na 97,1 milionu USD v prvním čtvrtletí 2020.

Čistý zisk společnosti zase dosáhl 1,8 milionu USD v porovnání se ztrátou 6,6 milionu USD v předchozím roce. Prodej do obchodů s potravinami pomáhá společnosti vyrovnat se ze ztrátami z restaurací. Investoři navíc doufají, že na základě současného otevírání ekonomik za hranicemi se začne poptávka z restaurací obnovovat.

Rostlinný výrobce potravin v dubnu oznámil i uzavření dohody se společností Starbucks. Analytici se rovněž domnívají, že na obzoru by mohlo být více dohod s řetězci rychlého občerstvení jako například potenciální partnerství s McDonald ‚.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.