Akciový sektor jako potencionálně slabé místo kapitálového trhu v roce 2020

Akciový sektor jako potencionálně slabé místo kapitálového trhu v roce 2020

Podle šéfky akciových stratégu Bank of Amerika Securities Savity Subramanianové roste zranitelnost amerického akciového sektoru v důsledku objemu peněz v pasivních investičních fondech. Zároveň se tak sektor stává největším rizikem příštího roku.

Paradoxně – největší potenciál vidí odbornice v akciích z finančního sektoru, který investoři obvykle přehlížejí. Důvodem proč by mohly být akcie z finančního sektoru zajímavé jsou vysoké dividendové výnosy, přičemž součet vyplácených dividend a zpětných odkupů akcií v rámci S&P 500 je podle Subramanianové právě v tomto odvětví nejvyšší.

Navíc dodává, že jde o odvětví, v jehož ocenění je již nyní zahrnuto velké množství rizik, protože nepatří k oblíbeným sektorům institucionálních a hedgeových investorů. Oproti roku 2007 by navíc měly být bankovní domy v Americe v lepší kondici a tak by se jich případné zhoršení ekonomické situace nemělo dotknout tak výrazně jako před léty.

Naopak v případě akcií firem s velkou tržní kapitalizací a akcií zastoupených v indexu S&P 500, které patří k nejlikvidnějším titulům na světě představuje riziko pokles trhu a následná snaha investorů o prodej těchto akcií, jelikož stále větší objem cenných papírů drží pasivní fondy.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.