🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Británie je nespokojená s návrhem dohody o volném obchodu s EU a bude ještě vyjednávat

Británie je nespokojená s návrhem dohody o volném obchodu s EU a bude ještě vyjednávat

Burza cenných papírů ve Spojeném království podhodnocuje evropský akciový trh, když od začátku roku 2018 klesla už o téměř 4 %. Zprávy o Brexitu však mají obecně malý nebo žádný vliv na mimo britské trhy. Libra též nevykazuje výraznou volatilitu. To není ve skutečnosti překvapující.

Referendum o vystoupení z EU se ve Velké Británii konalo 23. června 2016. Je patrné, že Británie je ve slabém postavení. Theresa Mayová minulý týden projevila obrovské úsilí tím, že navrhla zlepšení situace vEvropské unii a udělala ústupky. Je také proti euroskeptikům své strany. EU jí vysvětlila, že nemůže doufat, že Británie opustí Evropskou unii a zároveň bude mít privilegovaný přístup na evropský trh. Nyní probíhají jednání a bude se muset dosáhnout dohody. EU potřebuje britský obchod a Británie potřebuje volný přístup pro Londýn. Dny ale utíkají a nic se nehýbe směrem vpřed. Proto je normální, že trhy nereagují a nechtějí být ovlivňovány.

Mario Draghi nechtěl přilévat benzín do ohně v tématu obchodní války, i když odsoudil jednostranné rozhodnutí. Na druhé straně výrazně změnil svůj projev a byl optimističtější v souvislosti s hospodářstvím eurozóny s prognózou růstu 2,4 % v roce 2018. Potvrdil, že chce udržovat nízkou úrokovou sazbu tak dlouho, jak je potřeba. Jedinou nabídku, kterou navrhl předseda Evropské rady Donald Tusk Spojenému království, je dohoda o volném obchodu, což oznámil minulý týden ve středu. „Bude to první dohoda o volném obchodu, která uvolňuje ekonomické vazby,“ řekl.

Ve skutečnosti to bude první smlouva o volném obchodu v historii, která narušuje hospodářské vazby namísto jejich konsolidace. Dohoda učiní obchod mezi EU a Británií komplikovanější a dražší, než je dnes. Co se týče finančního sektoru, Británie bude z pohledu EU braná jako každá jiná země, která do EU nepatří. Londýn však zahrnutí tohoto sektoru do dohody o volném obchodu očekával. Britské ministerstvo financí se nevzdává a nehodlá akceptovat fakt, že by se s Británií zacházelo jako se zemí třetího světa. Chystá se bojovat o to, aby finanční sektor byl součástí dohody.

Předseda Evropské rady shrnul formální šestistránkový dokument bez jakékoliv právní hodnoty, který jeho instituce zaslala hlavním městům zemí EU (samozřejmě kromě Londýna). Tento text vysvětluje, co je ochotna EU přijmout a co určitě odmítne. Podmínky musí být podle dokumentu výrazně odlišné pro členské a nečlenské státy. V následujících dnech ho ještě musí akceptovat 27 států, ale tento krok by neměl být příliš náročný. Po dosavadních vzájemných konzultacích se jim daří jít společně a jednohlasně proti Londýnu.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.