Cena kakaa klesá, pravděpodobně jen dočasně

Cena kakaa klesá, pravděpodobně jen dočasně

Kakao, které je využíváno jako hlavní složka k výrobě čokoládových produktů, je jednou z komodit, jejichž cena v posledních dvou měsících prudce vzrostla. Jenže říjen, který je pro kapitálové trhy obvykle náročným měsícem, dává hodnotě této komodity zabrat. V průběhu posledních dvou týdnů se totiž celkově propadla o více jak 4 procenta. Jestliže se 3. října pohybovala cena okolo úrovně 2520 USD za tunu, tak 10. října už podle údajů na Markets Insider uzavřela na 2415 USD za tunu.  Pravděpodobně se však jedná jen o krátkodobou korekci, po které by mohl následovat býčí trend.

Ceny zemědělských aktivit v průběhu posledních pěti let všeobecně klesaly. Zejména díky dobrému počasí, které má zásadní vliv na úrodu, a tím pádem i na nabídku plodin. Ta pak logicky ovlivňuje cenu komodit. Protože počasí i škůdci byli k zemědělcům v posledních sezonách přízniví, úrody byl dostatek a ceny (nejen) kakaa klesaly.

Graf: Vývoj ceny kakaa v USD za tunu v průběhu posledních 5 let (Zdroj: Markets Insider)

Jestliže na začátku prosince 2015 se cena této plodiny pohybovala na hodnotě kolem 3410 USD za tunu, momentálně je obchodovaná o 29 procent níž. Pro lepší představu – podle zveřejněných údajů International Cocoa organisation se cena za kilogram v prosinci 2015 pohybovala na ceně 3,35 USD, ale v srpnu tohoto roku na úrovni 2,9 USD.

K faktorům, které by měly cenu komodity tlačit vzhůru, patří skutečnost, že s ohledem na 5 a 15ti leté průměry je cena kakaa podhodnocená. Navzdory tomu, že od propadu v roce 2017, kdy dosahovalo hodnoty 1835 USD za tunu, už značně posílila, má od svých historických maxim velký potenciál na další růst.

Víc než 60 procent produkce kakaových bobů pochází ze západní Afriky, Předními výrobci i vývozci jsou Ghana a Pobřeží slonoviny. Největším světovým výrobcem čokolády je však Evropa, kde se podle studie z CBI.eu v roce 2017 vyrobily přibližně 4 miliony tun čokolády v hodnotě 18,3 miliard EUR. K předním výrobcům patří zejména Německo, následuje Itálie, Francie a Holandsko. Evropa zároveň pokrývá 44 procent světového trhu s průmyslovou čokoládou, která je využívána jako meziprodukt pro výrobce čokolády (dalších 35 procent tvoří Amerika ).

Poptávka po průmyslových kakaových bobech přitom neustále roste. Jako důkaz můžeme použít mletí. Činnosti spojené s mletím bobů globálně vzrostly mezi roky 2017 a 2018 o 10,7 procent oproti období mezi roky 2015 a 2016 a vyšplhaly se celkově na 4570 tun. K nárůstu samozřejmě přispívá i fakt, že čím dál víc lidí upřednostňuje při nákupu čokoládu s vyšším obsahem kakaa. Evropa jako lídr pokrývá 37 procent trhu s mletím kakaových bobů, druhou nejvýznamnější oblastí v tomto segmentu je Asie s 23 procenty.

Podle dostupných údajů se v roce 2017 pohybovala průměrná spotřeba čokolády na globální úrovni na 0,9 kilogramech na obyvatele. V Evropě je tento údaj v závislosti na jednotlivých státech vyšší. Do roku 2021 je očekávaný i mírný nárůst spotřeby čokolády v západoevropském regionu a to přibližně o 100 gramů ročně. Pro zajímavost, největšími spotřebiteli čokolády jsou Švýcaři, kteří ročně zkonzumují 10,5 kg na osobu.

V rámci Evropské unie roste i celkový dovoz kakaových bobů na nejstarší kontinent. Podle obchodní mapy Mezinárodního obchodního centra dosáhl celkový dovoz v roce 2018 téměř 2,5 miliónů tun. Mezi lety 2014 a 2018 se tak objem dovozu zvýšil v průměru o 9,2 procenta za rok.

Současný trend kvalitní čokolády s vyšším obsahem kakaa, nízká cena komodity, předpokládaná rostoucí spotřeba, to vše jsou příznivé ukazatele, které hovoří v prospěch zvýšení ceny komodity. Je samozřejmě nutné brát v potaz vysokou volatilitu ceny kvůli výkyvům počasí, škůdcům a politické situaci v zemích, které patří k producentům. Tyto faktory budou vždy při cenotvorbě poslední slovo.

Olívia Lacenová, hlavní analytik xPartners

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.