Čínský import v květnu klesl nejvíce za 4 roky

Čínský import v květnu klesl nejvíce za 4 roky

Export a import do Číny v květnu zaznamenali v důsledku pandemie propad. Dovoz do země byl podle čínského celního úřadu dokonce nejslabší za období posledních 4 let. Dodávky ze země do zahraničí se v květnu meziročně snížily o 3,3 procenta zatímco v dubnu nečekaně vzrostly, a to o 3,5 procenta.

Očekávání analytiků z agentury Reuters předpokládali pokles na úrovni 7 procent. Květnový průzkum aktivity v továrnách navíc naznačil, že vývozních objednávek nadále ubývá. Tamním průmyslovým firmám dokonce klesl zisk o 30 procent za období mezi lednem až dubnem.

Dovoz do Číny se meziročně propadl o 16,7 procenta, přičemž pokles zrychlil v dubnu o 14,2 procenta a byl tak nejvyšší od ledna 2016. Odhady analytiků počítaly se snížením na úrovni 9,7 procenta.

Bilance obchodu přes pokles poptávky, ale vykázala rekordní přebytek ve výši 62,93 miliard USD. Podle agentury Reuters byl obchodní přebytek nejvyšší od roku 1981, kdy začala tento údaj sledovat, přičemž odhady analytiků očekávaly pokles na úrovni 39 miliard USD.

Údaje z Číny vyšly právě v době, kdy obchodní napětí mezi Washingtonem a Pekingem narůstá. Odborníci se však shodují, že prezident Trump musí dodržovat pravidla stanovená v první fázi obchodní dohody mezi zeměmi.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.