🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Ekonomika eurozóny zůstává dynamická i po dosažení růstového vrcholu

Ekonomika eurozóny zůstává dynamická i po dosažení růstového vrcholu

Německo, Nizozemsko a státy Pyrenejského poloostrova udržely ve druhém čtvrtletí eurozónu ve stavu stabilního růstu (+ 0,4 %). Roční míra se přitom průměrně pohybovala na hodnotě + 2,2 %. Zdá se, že obchodní válka nemá tak znatelný dopad, jak se očekávalo.

Největší zásluhu na tom má právě Německo. Ve druhém čtvrtletí zaznamenalo solidní růst o 0,5 %. Růst mezd, vytvoření nových pracovních míst i dobře mířené investice se osvědčily jako vhodné stimuly růstu. Druhá a třetí největší ekonomika, francouzská a italská, zaznamenaly o něco nižší růst o 0,2 %.

 Překvapilo Nizozemsko, které ve druhém čtvrtletí zaznamenalo aktivitu na úrovni plus 0,7 %. Navzdory hrozbě obchodní války se Nizozemsko dočkalo růstu podpořeného právě exportní politikou. Dopad sazeb a odvetných opatření Donalda Trumpa vyústil v nepatrný pokles světového HDP o pouhých 0,05 %. Červencová dohoda mezi předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a Donaldem Trumpem navíc odbourala riziko zvýšení cel na evropské automobily.

Portugalsko nyní atakuje úctyhodnou hladinu + 0,5 %, což je po + 0,4 % v prvním čtvrtletí vítanou změnou. Místní ekonomika staví na dvou pilířích: oživení zahraničního obchodu a domácí poptávky. Důraz na tyto oblasti zvýšil růst eurozóny, která ve druhém čtvrtletí vyrostla o 0,4 % (oproti odhadu 0,3 %). Růst v eurozóně se za poslední rok vyšplhal na 2,2 %. Oproti 2,5 % z konce prvního kvartálu tak došlo k mírnému poklesu.

Čísla jsou to velmi uspokojivá. Potenciální růst se totiž očekával na úrovni 1 %. Zrychlení z minulého roku musíme však považovat spíše za výjimku, která nejde dlouhodobě udržet. Současná úroveň ale udržitelnost slibuje a navíc vytváří pracovní místa. Takový růst je „zdravý“, protože jej utváří domácí zdroje. To má za následek nárůst spotřeby i vnějších zdrojů.

Udržet se dá pomocí německé páky. Němci si zvykli spoléhat se na poptávku jiných ekonomik. Tímto způsobem Německo ve svých rukou drží významnou poptávku. Díky tomu se eurozóna dá považovat za silnou a přebytek běžného účtu Německa činí 10 % HDP všech členských států. Německá obchodní a průmyslová komora (DIHK) ale požaduje větší veřejné investice. Ačkoliv domácí poptávka a stavební „boom“ nadále prospívají domácímu trhu, DIHK to vzhledem k nejistému mezinárodnímu prostředí nepovažuje za dostatečné.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.39% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.39% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.