Ekonomika eurozóny zůstává dynamická i po dosažení růstového vrcholu

Ekonomika eurozóny zůstává dynamická i po dosažení růstového vrcholu

Německo, Nizozemsko a státy Pyrenejského poloostrova udržely ve druhém čtvrtletí eurozónu ve stavu stabilního růstu (+ 0,4 %). Roční míra se přitom průměrně pohybovala na hodnotě + 2,2 %. Zdá se, že obchodní válka nemá tak znatelný dopad, jak se očekávalo.

Největší zásluhu na tom má právě Německo. Ve druhém čtvrtletí zaznamenalo solidní růst o 0,5 %. Růst mezd, vytvoření nových pracovních míst i dobře mířené investice se osvědčily jako vhodné stimuly růstu. Druhá a třetí největší ekonomika, francouzská a italská, zaznamenaly o něco nižší růst o 0,2 %.

 Překvapilo Nizozemsko, které ve druhém čtvrtletí zaznamenalo aktivitu na úrovni plus 0,7 %. Navzdory hrozbě obchodní války se Nizozemsko dočkalo růstu podpořeného právě exportní politikou. Dopad sazeb a odvetných opatření Donalda Trumpa vyústil v nepatrný pokles světového HDP o pouhých 0,05 %. Červencová dohoda mezi předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a Donaldem Trumpem navíc odbourala riziko zvýšení cel na evropské automobily.

Portugalsko nyní atakuje úctyhodnou hladinu + 0,5 %, což je po + 0,4 % v prvním čtvrtletí vítanou změnou. Místní ekonomika staví na dvou pilířích: oživení zahraničního obchodu a domácí poptávky. Důraz na tyto oblasti zvýšil růst eurozóny, která ve druhém čtvrtletí vyrostla o 0,4 % (oproti odhadu 0,3 %). Růst v eurozóně se za poslední rok vyšplhal na 2,2 %. Oproti 2,5 % z konce prvního kvartálu tak došlo k mírnému poklesu.

Čísla jsou to velmi uspokojivá. Potenciální růst se totiž očekával na úrovni 1 %. Zrychlení z minulého roku musíme však považovat spíše za výjimku, která nejde dlouhodobě udržet. Současná úroveň ale udržitelnost slibuje a navíc vytváří pracovní místa. Takový růst je „zdravý“, protože jej utváří domácí zdroje. To má za následek nárůst spotřeby i vnějších zdrojů.

Udržet se dá pomocí německé páky. Němci si zvykli spoléhat se na poptávku jiných ekonomik. Tímto způsobem Německo ve svých rukou drží významnou poptávku. Díky tomu se eurozóna dá považovat za silnou a přebytek běžného účtu Německa činí 10 % HDP všech členských států. Německá obchodní a průmyslová komora (DIHK) ale požaduje větší veřejné investice. Ačkoliv domácí poptávka a stavební „boom“ nadále prospívají domácímu trhu, DIHK to vzhledem k nejistému mezinárodnímu prostředí nepovažuje za dostatečné.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.