🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Forint na historických minimech vůči euru

Forint na historických minimech vůči euru

Letos v létě mnozí z 9,8 milionu Maďarů upřednostnili pro svou dovolenou domácí jezero Balaton. Důvodem může být slabý forint (HUF). Od opětovného jmenování premiéra Viktora Orbána, známého intervenční ekonomickou politikou, národní měna kontinuálně klesá.

Na konci června dosáhla své nejnižší historické úrovně vůči euru, a to 326,4 forintů za euro, ve srovnání s 327,62, které byly zaznamenány v lednu 2015, a pokles pokračuje. Aktuální kurz se pohybuje kolem hodnoty 320 EUR/HUF, což dělá maďarskou destinaci velmi atraktivní pro turisty a podporuje exporty, avšak stále zůstává na okraji eurozóny.

Maďarská centrální banka (BCH) je známá svou nekonvenční měnovou politikou. V zemi roste inflace, ale centrální banka odmítá zvýšit svou klíčovou úrokovou sazbu. Od května 2016 ji udržuje na rekordně nízké úrovni 0,9 %, zatímco jiné státy preferují a plánují zvyšování sazeb.

Například výška sazeb FED přesměrovala kapitálové toky z rozvíjejících se trhů do USA. Právě tento pohyb spojený s obchodní nejistotou přispěl k oslabení forintu, což ovlivňuje ceny dovážených výrobků.

Budapešť není imunní vůči spekulativnímu procesu. Existují náznaky možného zvýšení spotřebitelských cen až o 4 % po skoku 2,9 % v minulém roce a oproti 0,4 % v roce 2016.

Evropská centrální banka, Spojené království a Japonsko následovaly FED nebo poskytly signály na ujištění trhů. Maďarsko však ignoruje všechny alarmy a to investoři vidí jako riziko. Také vědí, že rozhodnutí BCH se neprovádějí nezávisle.

Zvyšování sazeb je samozřejmě nepopulárním opatřením, kterému by se většina vlád raději vyhnula. O dalším vývoji pak rozhoduje míra nezávislosti centrální banky. Od návratu Viktora Orbána k moci v roce 2010 klesá důvěryhodnost BCH – panuje podezření, že její rozhodnutí diktuje kancelář předsedy vlády.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.39% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.39% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.