Forint na historických minimech vůči euru

Forint na historických minimech vůči euru

Letos v létě mnozí z 9,8 milionu Maďarů upřednostnili pro svou dovolenou domácí jezero Balaton. Důvodem může být slabý forint (HUF). Od opětovného jmenování premiéra Viktora Orbána, známého intervenční ekonomickou politikou, národní měna kontinuálně klesá.

Na konci června dosáhla své nejnižší historické úrovně vůči euru, a to 326,4 forintů za euro, ve srovnání s 327,62, které byly zaznamenány v lednu 2015, a pokles pokračuje. Aktuální kurz se pohybuje kolem hodnoty 320 EUR/HUF, což dělá maďarskou destinaci velmi atraktivní pro turisty a podporuje exporty, avšak stále zůstává na okraji eurozóny.

Maďarská centrální banka (BCH) je známá svou nekonvenční měnovou politikou. V zemi roste inflace, ale centrální banka odmítá zvýšit svou klíčovou úrokovou sazbu. Od května 2016 ji udržuje na rekordně nízké úrovni 0,9 %, zatímco jiné státy preferují a plánují zvyšování sazeb.

Například výška sazeb FED přesměrovala kapitálové toky z rozvíjejících se trhů do USA. Právě tento pohyb spojený s obchodní nejistotou přispěl k oslabení forintu, což ovlivňuje ceny dovážených výrobků.

Budapešť není imunní vůči spekulativnímu procesu. Existují náznaky možného zvýšení spotřebitelských cen až o 4 % po skoku 2,9 % v minulém roce a oproti 0,4 % v roce 2016.

Evropská centrální banka, Spojené království a Japonsko následovaly FED nebo poskytly signály na ujištění trhů. Maďarsko však ignoruje všechny alarmy a to investoři vidí jako riziko. Také vědí, že rozhodnutí BCH se neprovádějí nezávisle.

Zvyšování sazeb je samozřejmě nepopulárním opatřením, kterému by se většina vlád raději vyhnula. O dalším vývoji pak rozhoduje míra nezávislosti centrální banky. Od návratu Viktora Orbána k moci v roce 2010 klesá důvěryhodnost BCH – panuje podezření, že její rozhodnutí diktuje kancelář předsedy vlády.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.