🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Kobalt ako investícia budúcnosti? Momentálne stráca na sile

Kobalt ako investícia budúcnosti? Momentálne stráca na sile

Kobalt je prvok, ktorý sa podobne ako lítium využíva pri výrobe batérií do smartfónov, motorov a rôznych ďalších zariadení. Z dôvodu rozmachu elektromobilov a obáv o nedostatok komodity na výrobu batérií do akcií producentov kovu začali investovať aj svetoví miliardári. Lenže hodnota kobaltu sa nachádza v červených číslach. Kým ešte v marci 2018 dosahovala historicky najvyššie úrovne 95 250 USD za metrickú tonu, od vrcholu klesla približne o 66 percent a počas uplynulého piatka sa pohybovala na hodnote 32 638 USD za metrickú tonu.

Výrazný pokles ceny kovu, ktorý je základnou zložkou lítium-iónových batérií, zapríčinila najmä nadmerná ponuka v porovnaní s dopytom. Vyhliadky na budúci vývoj ceny však zostávajú pozitívne vďaka dopytu po batériách. Súčasný vývoj kobaltu zahŕňa i nedávne zavedenie nového kontraktu na kobalt na burze cenných papierov London Metal Exchange.

Kým do telefónov je potrebných približne 8 gramov rafinovaného kobaltu, batérie do elektromobilov spotrebujú asi tisícnásobok. Obavy z nástupu elektromobilov,  viedli i k záujmu o dlhodobé kontrakty na kov. Jednou z najznámejších firiem, ktorá sa  podľa informácii Bloombergu z roku 2018 snažila o uzavretie dlhodobej zmluvy s najväčším producentom kobaltu Glencore je gigant Apple.

Miliardári Bill Gates, Michael Bloomberg a Jeff Bazos prostredníctvom fondu Breakthrough Energy Ventures (BEV) investovali do start-upu KoBold Metals, ktorý pracuje na vývoji „Google máp“ zameraných na zemskú kôru s cieľom objaviť ďalšie zdroje kobaltu. Vo väčšine prípadov je totiž komodita iba vedľajším produktom ťažby niklu a medi. S ohľadom na zvyšujúci sa počet elektromobilov môže byť tento spôsob získavania prvku do budúcna nedostatočný.

S ohľadom na túto skutočnosť môže byť investícia do akcií producentov kobaltu zaujímavým spôsobom diverzifikácie portfólia investorov.  Zaujímavé môžu byť napríklad akcie firmy China Molybdenum alebo Cobalt 27, ktoré sa nachádzajú po výraznejšej korekcii.

Akcie spoločnosti Glencore tiež dostali výrazne „zabrať“ po rade škandálov spojených s obvineniami z korupcie, daňových únikov, či enviromentálnych hriechov a vykorisťovania zamestnancov.

Rekordné minimum 21 750 USD za metrickú tonu dosiahol kobalt vo februári 2016.

Olívia Lacenová, xPartners

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.39% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.39% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.