🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Regulace

X.P.X .PRNS (dále xPartners) je registrovaná obchodní značka Goldenburg Group Limited, což je kyperská investiční firma (CIF) dohlížena a regulována Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC).

Licence

Goldenburg Group Limited je držitelem licence pro poskytování investičních a dalších doplňkových služeb souvisejících s finančními nástroji, tak jak je uvedeno na internetových stránkách společnosti Goldenburg Group zde.

Společnost má smluvní vztah s těmito vázanými agenty Quaentas s.r.o. Fors Magna S.L.

Goldenburg Group Ltd tímto informuje, že její spolupráce s jejím vázaným zástupcem Corinth Capital M.E.P.E v Řecku byla ukončena k 30. listopadu 2021.

Goldenburg Group Ltd tímto informuje, že její spolupráce s jejím vázaným zástupcem Tozsdeikereskedes.hu Kft. v Maďarsku byla ukončena k 10. prosinci 2021.

Mezinárodní notifikace

Rakousko
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulharsko
Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Chorvatsko
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Česká republika
Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Dánsko
Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonsko
Finantsinspektsioon (FSA)
Finsko
Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Německo
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Řecko
Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Maďarsko
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Island
Fjármálaeftirlitið (FME)
Irsko
Central Bank of Ireland
Itálie
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Lotyšsko
Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenštenjnsko
Finanzmarktauf sicht (FMA)
Litva
Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Lucembursko
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta
Malta Financial Services Authority (MFSA)
Holandsko
Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norsko
Finanstilsynet
Polsko
Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalsko
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Rumunsko
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovensko
Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovinsko
Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Španělsko
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Švédsko
Finansinspektionen (FI)
Velká Británie
Financial Conduct Authority (FCA)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.39% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.39% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.