Regulace

X.P.X .PRNS (dále xPartners) je registrovaná obchodní značka Goldenburg Group Limited, což je kyperská investiční firma (CIF) dohlížena a regulována Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry (CySEC).

Licence

Goldenburg Group Limited je držitelem licence pro poskytování investičních a dalších doplňkových služeb souvisejících s finančními nástroji, tak jak je uvedeno na internetových stránkách společnosti Goldenburg Group zde.

Společnost má smluvní vztah s těmito vázanými agenty Quaentas s.r.o.Tőzsdeikereskedés.hu KftCorinth Capital MEPE a Fors Magna S.L.

Mezinárodní notifikace

Rakousko
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulharsko
Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Chorvatsko
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Česká republika
Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Dánsko
Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonsko
Finantsinspektsioon (FSA)
Finsko
Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Německo
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Řecko
Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Maďarsko
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Island
Fjármálaeftirlitið (FME)
Irsko
Central Bank of Ireland
Itálie
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Lotyšsko
Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenštenjnsko
Finanzmarktauf sicht (FMA)
Litva
Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Lucembursko
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta
Malta Financial Services Authority (MFSA)
Holandsko
Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norsko
Finanstilsynet
Polsko
Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalsko
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Rumunsko
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovensko
Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovinsko
Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Španělsko
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Švédsko
Finansinspektionen (FI)
Velká Británie
Financial Conduct Authority (FCA)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.