Palladium na rekordně vysokých úrovních

Palladium na rekordně vysokých úrovních

Cena palladia láme nové rekordní úrovně. Kov, který už dříve převýšil cenu zlata směřuje nahoru a v posledních dnech překonává dosavadní maxima. Během úterního odpoledne se jeho hodnota vyšplhala na úroveň 1889 USD za unci, což představovalo novou historicky nejvyšší hodnotu.

Palladium se podobně jako platina využívá v katalyzátorech automobilů s benzínovým motorem. Jeho cenu během posledního roku poháněly nahoru (podobně jako ostatní drahé kovy) obchodní válka mezi USA a Čínou a také nejistota kolem výsledné podoby brexitu, která držela Evropu poměru dlouhou dobu v napětí.

Naopak ceny zlata se během úterý držely kolem hranice 1470 USD za unci. Podle posledních zpráv jednání mezi Washingtonem a Pekingem pokračují bez známého termínu ukončení.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.