Palladium na rekordně vysokých úrovních

Palladium na rekordně vysokých úrovních

Cena palladia láme nové rekordní úrovně. Kov, který už dříve převýšil cenu zlata směřuje nahoru a v posledních dnech překonává dosavadní maxima. Během úterního odpoledne se jeho hodnota vyšplhala na úroveň 1889 USD za unci, což představovalo novou historicky nejvyšší hodnotu.

Palladium se podobně jako platina využívá v katalyzátorech automobilů s benzínovým motorem. Jeho cenu během posledního roku poháněly nahoru (podobně jako ostatní drahé kovy) obchodní válka mezi USA a Čínou a také nejistota kolem výsledné podoby brexitu, která držela Evropu poměru dlouhou dobu v napětí.

Naopak ceny zlata se během úterý držely kolem hranice 1470 USD za unci. Podle posledních zpráv jednání mezi Washingtonem a Pekingem pokračují bez známého termínu ukončení.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.