Pandemie nahrává zlatým ETF. Investice do nich jsou nejvyšší za 4 roky

Pandemie nahrává zlatým ETF. Investice do nich jsou nejvyšší za 4 roky

Zatímco zájem o šperky kvůli vypuknutí pandemie klesl, zájem o investici do zlatých ETF výrazně vzrostl. Podle Světové rady pro zlato byl dokonce nejvyšší za čtyři roky.

Celková poptávka po zlatě se za první kvartál 2020 vyšplhal na 1083,8 tuny. V zlatých ETF se na konci kvartálu nacházely prostředky investorů v hodnotě přibližně 3 185 tun což představuje kolem 55 miliard USD. Jde o nejvyšší hodnotu investice v dolarovém vyjádření od roku 2013. V meziročním srovnání se jednalo o celkový nárůst 298 tun drahého kovu.
Naopak poptávka po zlatých slitcích oslabil o 19 procent na 150,4 tuny, ale poptávka po mincích zaznamenal mírný růst na úrovni 36 procent, konkrétně 76,9 tuny díky mírnému nárůstu zájmu investorů ze západu.

Klesal i zájem o zlaté šperky – neboť spotřebitelé se soustřeďují spíše na vytváření finanční rezervy z důvodu obav z druhé vlny pandemie. Meziročně se poptávka po špercích podle dat Světové rady pro zlato propadl o 39 procent na rekordní minimum na úrovni 325,8 tuny.
Cena zlata v prvním čtvrtletí letošního roku stoupla z přibližně 1 520 USD na 1 600 USD za unci. V polovině dubna však zaznamenala až hranici 1750 USD za unci.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.