Růst globální ekonomiky má být v tomto roce nejnižší od krize

Růst globální ekonomiky má být v tomto roce nejnižší od krize

Světová ekonomika má v tomto roce růst o tři procenta, což představuje nejpomalejší tempo od globální finanční krize. Ještě v červenci přitom Mezinárodní měnový fond (MMF) počítal s růstem 3,2 procenta. Pro porovnanie- v roce 2018 globální hospodářství vzrostlo o 3,6 procenta.

K příčinám zpomalení růstu patří podle MMF růst obchodních bariér například v podobě cel, zvýšená geopolitická nejistota a strukturální faktory ke kterým patří například nízký růst produktivity a stárnoucí populace v ekonomicky vyspělých zemích.

Negativní dopad situace kolem obchodní války mezi USA a Číny však podle fondu pomohly zmírnit stimulační opatření centrálních bank. MMF předpokládá, že bez těchto kroků by byl růst globální ekonomiky tento iv příštím roce ještě na nižších úrovních o cca 0,5 bodu. Fond snížil odhad růstu v příštím roce a to o 0,1 procentního bodu oproti červencovému výhledu na 3,4 procenta.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.