Růst indické ekonomiky zpomalil v důsledku koronakrízy

Růst indické ekonomiky zpomalil v důsledku koronakrízy

Růst indické ekonomiky, která je třetí největší ekonomikou v Asii v důsledku koronavírusovej pandemie zpomalil v prvním čtvrtletí 2020 na 3,1 procenta z předchozích 4,1 procenta. Podle informací, které uvedla agentura AFP tak jde o nejslabší růst za posledních 20 let.
Současná pandemie se sice podepsala pod nepříznivý vývoj slábnoucího spotřebitelské poptávky a investic, ale vývoj HDP byl o něco příznivější, než předpokládali odhady analytiků. Jak informovala agentura Reuters, odborníci odhadovali zpomalení na úrovni 2,1 procenta.
Ekonomie rovněž očekávají, že za fiskální rok, který odstartoval v dubnu Indie pravděpodobně zaznamená nejvýraznější hospodářský pokles za posledních 40 let.

Zdroj: Svetová banka

V počtu mrtvých obyvatel, kteří podlehli koronavirus indický region překonal dokonce i dosud nejvíce zasažen asijský stát – Čínu. V té americká Univerzita Johnse Hopkinse registruje 4638 obětí, zatímco v Indii se počet vyšplhal na 4 706 obětí. Pro srovnání – počet případů nákazy na milion obyvatel má lidnatá Indie se velmi nízký.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.