🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Saudi Aramco vstoupí na burzu 3. listopadu, podle agentury Reuters

Saudi Aramco vstoupí na burzu 3. listopadu, podle agentury Reuters

Podle tří zdrojů agentury Reuters vstoupí státní ropná společnost Saudi Aramco na burzu již během této neděle. Zástupci ropného gigantu však správu zatím nepotvrdily.

Navzdory událostem před pár týdny, kdy společnost musela čelit útokům a škodám na své zařízení, to vypadá tak, že své plány ohledem vstupu na burzu, který chtěla uskutečnit do konce roku 2019 nehodlá měnit.

Koneckonců o vstupu Saudi Aramco na burzu se hovoří již od roku 2016 a jde pravděpodobně o nejočekávanější IPO Vůbec. Důvodem, proč chce společnost kótovat akcie na burze je získání nových zdrojů na financování projektů plánovaných korunním princem Muhammad bin Salmanem, které by zemi umožnili snížit závislost na příjmech z ropy.
Společnost je největším producentem ropy na světě a mohlo by se tak jednat o největší IPO. Firma měla kótovat své akcie už v létě 2018, ale nakonec od tohoto kroku odstoupila. Důvodem byli pochybnosti o  hodnotě, ktere způsobil nedostatek transparentnosti ohledem velikosti ložisk ropy v zemi. Podle předběžně zveřejněných informací by hodnota firmy mohla činit až 2 biliony USD, ale většina analytiků se shoduje na 1,5 bilionu USD.

S ohledem na plánovaný vstup společnost poprvé v dubnu tohoto roku začala zveřejňovat své hospodářské výsledky. Informovala, že za rok 2018 dosáhla tržby 356 miliard USD a čistý zisk 111 miliard USD. V prvním pololetí 2019 čistý zisk firmy kvůli levnější ropě klesl o 12 procent na 46,9 miliardy USD. Celkové výnosy se snížily na 163,9 miliardy USD ze 167,7 miliardy před rokem. Na výsledcích se negativne podepsali také rostoucí náklady, ale přesto si společnost udržela status nejziskovější na světě.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.