Stát se partnerem

Staňte se úspěšným partnerem. V případě zájmu Vám můžeme nabídnout asistenci jak se stát našim Vázaným Agentem.
Kdo je vázaný agent:

  • Osoba se sídlem v členském státě, která jedná pod plnou a nepodmíněnou odpovědností pouze pro jednu investiční společnost členského státu.

Služby nabízené Vázanými agenty:

  • přijímání a zasílání objednávek ve vztahu k finančním instrumentům společnosti
  • propagace investičních a / nebo vedlejších služeb
  • přilákání klientů nebo potenciálních klientů
  • umisťování finančních nástrojů
  • poskytování poradenství klientům nebo potenciálním klientům v souvislosti s finančními nástroji nebo službami společnosti

Požadavky:

  • mít vhodné zaměstnance s příslušnými dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi
  • zřídit sídlo v členském státě

Výhody pro partnery:

přístup k analýzám
celodenní podpora
Partnerství s regulovaným a licencovaným makléřem

Výhody pro klienty:

příjemné zadávání příkazů
rychlé obchodování
přímo v platformě je zabudovaný ekonomický kalendář i se zprávami z trhu
vytváření grafů cen
vkládání a opravy přímo v grafech

Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s těmito produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

xPartners vyplácí provize svým Vázáným Agentům, kteří nasměrují klienty na Společnost. Další podrobnosti týkající se provizí splatných Vázáným Agentům, Vám poskytneme písemně na adrese tiedagents@goldenburggroup.eu.

Kontaktujte nás

Máte-li o tuto službu zájem, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře:
Povinné pole
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.