🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Stát se partnerem

Staňte se úspěšným partnerem. V případě zájmu Vám můžeme nabídnout asistenci jak se stát našim Vázaným Agentem.
Kdo je vázaný agent:

 • Osoba se sídlem v členském státě, která jedná pod plnou a nepodmíněnou odpovědností pouze pro jednu investiční společnost členského státu.

Služby nabízené Vázanými agenty:

 • přijímání a zasílání objednávek ve vztahu k finančním instrumentům společnosti
 • propagace investičních a / nebo vedlejších služeb
 • přilákání klientů nebo potenciálních klientů
 • umisťování finančních nástrojů
 • poskytování poradenství klientům nebo potenciálním klientům v souvislosti s finančními nástroji nebo službami společnosti

Požadavky:

 • mít vhodné zaměstnance s příslušnými dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi
 • zřídit sídlo v členském státě

Výhody pro partnery:

přístup k analýzám
celodenní podpora
Partnerství s regulovaným a licencovaným makléřem

Výhody pro klienty:

příjemné zadávání příkazů
rychlé obchodování
přímo v platformě je zabudovaný ekonomický kalendář i se zprávami z trhu
vytváření grafů cen
vkládání a opravy přímo v grafech

Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s těmito produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu.

xPartners vyplácí provize svým Vázáným Agentům, kteří nasměrují klienty na Společnost. Další podrobnosti týkající se provizí splatných Vázáným Agentům, Vám poskytneme písemně na adrese tiedagents@goldenburggroup.eu.

Kontaktujte nás

Máte-li o tuto službu zájem, kontaktujte nás prostřednictvím tohoto formuláře:
Povinné pole
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 88.02% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.