Trumpovy daně z oceli a hliníku vyvolávají rozhořčení po celém světě

Trumpovy daně z oceli a hliníku vyvolávají rozhořčení po celém světě

Čína, Jižní Korea a zejména Kanada jsou znepokojeny některými prohlášeními Donalda Trumpa. Bezodkladné sliby amerického prezidenta o nových daních z oceli a hliníku vyvolaly vlnu tvrdých reakcí od amerických obchodních partnerů, až se zdá, že Trump má prst na tlačítku zahajujícím obchodní válku.

Jeden ze šéfů čínské asociace oceli, Li Xinchuang, označil tento postup jako „hloupé protekcionistické opatření“. Peking může být preferovaným cílem Trumpových útoků, protože Čína už není zanedbatelným dodavatelem oceli a hliníku pro USA. Její vývoz byl již dříve bombardován antidumpingovými daněmi ze strany Obamovy administrativy.

Po prohlášeních Donalda Trumpa o budoucích obchodních bariérách existuje velké riziko, že jiné země budou zvažovat odvetu. Cla oznámil 1. března, konkrétně ve výši 25 % z dovozu oceli v USA a 10 % z hliníku. Na základě zákona z období studené války, který ho opravňuje uchýlit se k protekcionistickým opatřením ve jménu „národní bezpečnosti“, americký prezident riskuje trvalé zasahování vůči svým spojencům, přičemž vážně oslabuje americké hospodářství. Trumpovy kroky by nepřinesly problémy jen ostatním zemím, ale poznamenaly by zaměstnanost a poškozovaly továrny i ve Spojených státech amerických.

Podle vyjádření poradců Donalda Trumpa by žádná země neměla být osvobozena od nových daní, uvažuje se jen o udělení výjimky Kanadě a Mexiku. Je nepravděpodobné, že daně z oceli a hliníku ušetří pracovní místa v USA. Tyto aktivity se týkají pouze 140 000 zaměstnanců, což je zanedbatelné ve srovnání se 6,5 miliony Američanů, kteří pracují v odvětvích, jako je letectví, automobilový průmysl a stavebnictví. Daně však zvyšují výrobní náklady, podkopávají konkurenceschopnost společností a oslabují zaměstnanost. „Obchodní války jsou dobré a snadno se dají vyhrát,“ říká Donald Trump. Historie ale naopak dokazuje, že protekcionismus, pokud se používá takovýmto systematickým způsobem, bude poražen.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.70% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.