🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Trumpovy daně z oceli a hliníku vyvolávají rozhořčení po celém světě

Trumpovy daně z oceli a hliníku vyvolávají rozhořčení po celém světě

Čína, Jižní Korea a zejména Kanada jsou znepokojeny některými prohlášeními Donalda Trumpa. Bezodkladné sliby amerického prezidenta o nových daních z oceli a hliníku vyvolaly vlnu tvrdých reakcí od amerických obchodních partnerů, až se zdá, že Trump má prst na tlačítku zahajujícím obchodní válku.

Jeden ze šéfů čínské asociace oceli, Li Xinchuang, označil tento postup jako „hloupé protekcionistické opatření“. Peking může být preferovaným cílem Trumpových útoků, protože Čína už není zanedbatelným dodavatelem oceli a hliníku pro USA. Její vývoz byl již dříve bombardován antidumpingovými daněmi ze strany Obamovy administrativy.

Po prohlášeních Donalda Trumpa o budoucích obchodních bariérách existuje velké riziko, že jiné země budou zvažovat odvetu. Cla oznámil 1. března, konkrétně ve výši 25 % z dovozu oceli v USA a 10 % z hliníku. Na základě zákona z období studené války, který ho opravňuje uchýlit se k protekcionistickým opatřením ve jménu „národní bezpečnosti“, americký prezident riskuje trvalé zasahování vůči svým spojencům, přičemž vážně oslabuje americké hospodářství. Trumpovy kroky by nepřinesly problémy jen ostatním zemím, ale poznamenaly by zaměstnanost a poškozovaly továrny i ve Spojených státech amerických.

Podle vyjádření poradců Donalda Trumpa by žádná země neměla být osvobozena od nových daní, uvažuje se jen o udělení výjimky Kanadě a Mexiku. Je nepravděpodobné, že daně z oceli a hliníku ušetří pracovní místa v USA. Tyto aktivity se týkají pouze 140 000 zaměstnanců, což je zanedbatelné ve srovnání se 6,5 miliony Američanů, kteří pracují v odvětvích, jako je letectví, automobilový průmysl a stavebnictví. Daně však zvyšují výrobní náklady, podkopávají konkurenceschopnost společností a oslabují zaměstnanost. „Obchodní války jsou dobré a snadno se dají vyhrát,“ říká Donald Trump. Historie ale naopak dokazuje, že protekcionismus, pokud se používá takovýmto systematickým způsobem, bude poražen.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.39% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.39% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.