Venezuela se snaží vyřešit problémy pomocí kryptoměn

Venezuela se snaží vyřešit problémy pomocí kryptoměn

Krizi zmítaná venezuelská ekonomika se dostává do úzkých. Vláda potřebuje nahradit příjmy, o které přišla kvůli americkým sankcím na ropu (představuje klíčový zdroj příjmů země). Vzniklá situace ještě prohloubila hospodářskou krizi, je tedy logické, že představitelé země hledají nové možnosti financování. Podle informací agentury Bloomberg se rýsuje možné řešení v podobě kryptoměn. Venezuelská centrální banka se momentálně na pokyn státní ropné společnosti PDVSA nachází v testovací fázi, která má zjistit, zda může držet kryptoměny.
Přestože snaha prezidenta Nicolase Madura o spuštění první státní kryptoměny na světě nevyšla, Venezuela se evidentně nevzdává hledání možností o využití digitálních jmen, které by zemi mohly umožnit obejít měnové restrikce. PDVSA chce dosáhnout, aby mohla posílat digitální platidla do centrální banky, která by měla následně těmito prostředky vyplatit dodavatelé společnosti, tedy uhradit její závazky.
Další návrh země mluví o započítání kryptoměn do devizových rezerv Venezuely, které se podle posledních červencových dat z Tredingeconomics.com nacházejí kolem hodnoty 8,2 miliardy USD, což znamená úroveň blízko 30letých minim. Pro srovnání, nejvyšší hodnota, kterou se Venezuele podařilo v devizových rezervách dosáhnout  se pohybovala na úrovni 42,3 miliardy USD. Devizové rezervy jsou přitom klíčovým faktorem pro zajištění likvidity centrální banky a realizaci devizových operací mimo jiné například obchodní transakce.

Graf: Vývoj hodnoty devizových rezerv Venezuely od roku 1962.

Jelikož Venezuelská centrální banka ani státní ropná společnost PDVSA se k informacím zatím nevyjádřili, není známo jako PDVSA k vlastnictví Bitcoin a Etherea přišla, ani jaký objem digitálních jmen by měla vlastnit. Momentálně však bojuje s odstřižením od globálních finančních trhů, protože velké finanční instituce nechtějí obchodovat se subjekty podléhajícími sankcím. Svědčí o tom i fakt, že během minulého měsíce obdržela firma většinu z platby v objemu 700 milionů USD v čínských jüanech, protože byl problém najít instituci, která by platby umožnila.
Pokud by PDVSA chtěla prodat kryptoměna na otevřeném trhu, musela by absolvovat registraci na burze a podrobit se hloubkovému auditu – due diligence. Při centrální bance je pravděpodobnost vzniku překážek spojených s platbami kryptomien nižší a právě tento fakt chce venezuelská společnost využít. Na druhou stranu, je tu riziko nestability hodnoty kryptomien, které jsou vystaveny velké volatilitě.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.