🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Venezuela se snaží vyřešit problémy pomocí kryptoměn

Venezuela se snaží vyřešit problémy pomocí kryptoměn

Krizi zmítaná venezuelská ekonomika se dostává do úzkých. Vláda potřebuje nahradit příjmy, o které přišla kvůli americkým sankcím na ropu (představuje klíčový zdroj příjmů země). Vzniklá situace ještě prohloubila hospodářskou krizi, je tedy logické, že představitelé země hledají nové možnosti financování. Podle informací agentury Bloomberg se rýsuje možné řešení v podobě kryptoměn. Venezuelská centrální banka se momentálně na pokyn státní ropné společnosti PDVSA nachází v testovací fázi, která má zjistit, zda může držet kryptoměny.
Přestože snaha prezidenta Nicolase Madura o spuštění první státní kryptoměny na světě nevyšla, Venezuela se evidentně nevzdává hledání možností o využití digitálních jmen, které by zemi mohly umožnit obejít měnové restrikce. PDVSA chce dosáhnout, aby mohla posílat digitální platidla do centrální banky, která by měla následně těmito prostředky vyplatit dodavatelé společnosti, tedy uhradit její závazky.
Další návrh země mluví o započítání kryptoměn do devizových rezerv Venezuely, které se podle posledních červencových dat z Tredingeconomics.com nacházejí kolem hodnoty 8,2 miliardy USD, což znamená úroveň blízko 30letých minim. Pro srovnání, nejvyšší hodnota, kterou se Venezuele podařilo v devizových rezervách dosáhnout  se pohybovala na úrovni 42,3 miliardy USD. Devizové rezervy jsou přitom klíčovým faktorem pro zajištění likvidity centrální banky a realizaci devizových operací mimo jiné například obchodní transakce.

Graf: Vývoj hodnoty devizových rezerv Venezuely od roku 1962.

Jelikož Venezuelská centrální banka ani státní ropná společnost PDVSA se k informacím zatím nevyjádřili, není známo jako PDVSA k vlastnictví Bitcoin a Etherea přišla, ani jaký objem digitálních jmen by měla vlastnit. Momentálně však bojuje s odstřižením od globálních finančních trhů, protože velké finanční instituce nechtějí obchodovat se subjekty podléhajícími sankcím. Svědčí o tom i fakt, že během minulého měsíce obdržela firma většinu z platby v objemu 700 milionů USD v čínských jüanech, protože byl problém najít instituci, která by platby umožnila.
Pokud by PDVSA chtěla prodat kryptoměna na otevřeném trhu, musela by absolvovat registraci na burze a podrobit se hloubkovému auditu – due diligence. Při centrální bance je pravděpodobnost vzniku překážek spojených s platbami kryptomien nižší a právě tento fakt chce venezuelská společnost využít. Na druhou stranu, je tu riziko nestability hodnoty kryptomien, které jsou vystaveny velké volatilitě.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.39% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 85.39% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.