Výhled Světové banky: Globální ekonomika klesne v roce 2020 o 5,2 procenta

Výhled Světové banky: Globální ekonomika klesne v roce 2020 o 5,2 procenta

Světová banka ve svém výhledu v pondělí oznámila, že v důsledku koronavírusovej pandemie klesne globální hospodářství letos o 5,2 procenta. V praxi by to znamenalo nejhlubší propad od druhé světové války.

Banka však dodala, že kolem hospodářských vyhlídek v současnosti stále panuje velká nejistota v souvislosti s vývojem aktuální situace. Pokud by se totiž dostavila druhá vlna pandemie, mohlo by to vývoj světového hospodářství zasáhnout ještě výraznější.

Vyspělých ekonomik by se letošní pokles měl dotknout až na úrovni 7 procent (například ve Spojených státech, které jsou největší ekonomikou světa se počítá s poklesem na úrovni 6,1 procenta), zatímco rozvíjející země by měly zaznamenat pokles přibližně na úrovni 2,5 procenta.

Podle agentury Reuters banka předpověděla, že dopady současné krize mohou uvrhnout do extrémní chudoby 70-100 milionů lidí. Předchozí odhady hovořily „jen“ o 60 milionech lidí.

V příštím roce však výhled Světové banky počítá s oživením a růstem na úrovni 4,2 procenta.
Současný výhled Světové banky je negativnější než dubnová prognóza, kterou zveřejnil Mezinárodní měnový fond (MMF). Podle té by globální ekonomika měla letos klesnout o 3 procenta. Nový výhled má MMF zveřejnit už 24. června 2020.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.