Zoom potěšil investory dobrými kvartálními výsledky

Zoom potěšil investory dobrými kvartálními výsledky

Telekonferenční společnost Zoom Video Communications ve středu zveřejnila kvartální výsledky za první čtvrtletí 2020. Patří tedy k malému množství společností, které pandemie COVID-19 nezasáhla negativním způsobem.

Společnost vykázala za první tři měsíce letošního roku růst příjmů oproti předchozímu roku o 169 procent, zatímco čistý zisk byl na úrovni 27 milionů USD. Předpoklady hovořili o 2 milionech USD. Celkový počet platících zákazníků vzrostl 4násobně.

Avšak hrubá marže společnosti klesla v důsledku vyšších nákladů na všechny údaje, které potřebuje ke své činnosti. Její rozpětí kleslo z 80 procent na téměř 70 procent, což je stále poměrně velmi dobré.

Akcie společnosti reagovaly na pozitivní výsledky růstem o 0,2 procenta v obchodech s premarketingom, přičemž za poslední týden si připsali 25 procent a společnost ohodnotili na 59 miliard USD.

Upozornění: Obsah zprávy představuje marketingovou komunikaci a nikoliv investiční poradenství nebo investiční výzkum ani nabídku na uzavření smlouvy týkající se finančního nástroje. Reprezentuje názor našich odborníků na základě obecných kritérií, a nezohledňuje jednotlivého klienta a jeho osobní situaci, investiční zkušenosti a aktuální finanční situaci. Tento materiál nebyl připraven podle právních požadavků, které jsou určeny k prosazování nezávislosti investičního výzkumu. Není předmětem žádného zákazu obchodování před šířením investičního výzkumu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Goldenburg Group Limited nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty obchodníků v důsledku užívání obsahu svých zpráv. Společnost bude jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých klientů.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.