Εργαλεία

Όλη η ποικιλία των παγκόσμιων νομισμάτων, καθώς και τα διάφορα παράγωγα χρηματοδοτικά μέσα υφιστάμενων νομισμάτων, μπορούν να αποδοθούν στα χρηματοδοτικά μέσα της αγοράς συναλλάγματος. Τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα συναλλαγών του xPartners

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA) τροποποιεί τους κανόνες για συναλλαγές CFD

Σημαντική ειδοποίηση

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες