Χρηματοοικονομικά Μέσα

Όλη η ποικιλία των παγκόσμιων νομισμάτων, καθώς και τα διάφορα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα των νομισμάτων που υπάρχουν σήμερα, μπορούν να αποδοθούν στα χρηματοοικονομικά μέσα της παγκόσμιας αγοράς συναλλάγματος. Τα κύρια διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα του xPartners

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Kινητών Aξιών και Αγορών (ESMA) τροποποιεί τους κανόνες για συναλλαγές CFD

Σημαντική ειδοποίηση

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες