Εργαλεία

Μια μεγάλη ποικιλία παγκόσμιων νομισμάτων, καθώς και πολυάριθμα παράγωγα χρηματοδοτικά μέσα της σημερινής εποχής μπορούν να αποδοθούν στα χρηματοδοτικά μέσα της αγοράς συναλλάγματος. Τα κύρια χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία είναι διαθέσιμα για συναλλαγές στο xPartners αναγράφονται παρακάτω: