Πλατφόρμες

Επαγγελματική πλατφόρμα συναλλαγών για όλους τους επενδυτές. Η πλατφόρμα επιτρέπει την παρακολούθηση πραγματικών τιμών όλων των συναλλασσόμενων μέσων, την ανάλυση γραφημάτων κυρίων ζευγών νομισμάτων, εμπορευμάτων, μετοχών και δεικτών οπουδήποτε.

Μια πλατφόρμα συναλλαγών είναι ένα λογισμικό που λειτουργεί ως μέσο μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ ενός συναλλασσόμενου και ενός χρηματομεσίτη. Μια πλατφόρμα συναλλαγών παρέχει πληροφορίες, όπως προσφορές και γραφήματα και περιλαμβάνει μια διεπαφή για την εισαγωγή παραγγελιών προς εκτέλεση από τον χρηματομεσίτη.

Το xPartners προσφέρει τις πλατφόρμες:

Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 82.70% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Δημοσιοποίηση Κινδύνου και Γνωστοποίηση Προειδοποίησης
Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 82.70% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας.