Μεθόδοι πληρωμής

Επιλογή Μέγιστη κατάθεση Ελάχιστη κατάθεση
Κατάθεση
Κατάθεση Απεριόριστο $250 Κατάθεση
Πιστωτική κάρτα
Πιστωτική κάρτα $10.000 $100 Κατάθεση
Dotpay
Dotpay Απεριόριστο $100 Κατάθεση

Σημειώσεις:

Το xPartners δεν χρεώνει προμήθεια στις καταθέσεις ή τις αναλήψεις σας. Όλες οι χρεώσεις πληρωμών και μεταφορών τρίτων μερών θα επιβαρύνουν τον πελάτη και η εταιρία θα χρεώνει στον σχετικό λογαριασμό του πελάτη τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε τα χρήματά σας, παρακαλούμε να καταθέσετε πρώτα τα χρήματά σας στον τραπεζικό λογαριασμό σας και έπειτα να πραγματοποιήσετε τραπεζικό έμβασμα από τον λογαριασμό σας στον συγκεκριμένο λογαριασμό της εταιρίας.

Επιλογή
Ανάληψη
Ανάληψη Ανάληψη

Σημειώσεις:

Το xPartners δεν χρεώνει προμήθεια στις καταθέσεις ή τις αναλήψεις σας. Όλες οι χρεώσεις πληρωμών και μεταφορών τρίτων μερών θα επιβαρύνουν τον πελάτη και η εταιρία θα χρεώνει στον σχετικό λογαριασμό του πελάτη τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταθέσετε τα χρήματά σας, παρακαλούμε να καταθέσετε πρώτα τα χρήματά σας στον τραπεζικό λογαριασμό σας και έπειτα να πραγματοποιήσετε τραπεζικό έμβασμα από τον λογαριασμό σας στον συγκεκριμένο λογαριασμό της εταιρίας.

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διαφυλάττουν τις καταθέσεις πελατών

Name Ρυθμιστής Χώρα εγγραφής
Hypovereinsbank AG Deutsche Bundesbank Germany
Bank of Cyprus Central Bank of Cyprus Cyprus
UniCredit Bank CZ and SK, a.s. – Slovakia Národná banka Slovenska Slovakia
UniCredit Banka Slovenija D.D. Banka Slovenije Slovenia
National Bank of Greece Bank of Greece Greece
Trustpay a.s. Magyar Nemzeti Bank Slovakia
Dotpay S.A. Narodowy Bank Polski Poland
Orangepay Česká národní banka Czech Republic
Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 82.14% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Δημοσιοποίηση Κινδύνου και Γνωστοποίηση Προειδοποίησης
Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 82.14% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας.