Όροι συναλλαγών

Τύποι εντολών:
Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Ώρες διαπραγμάτευσης:
Μπορείτε να βρείτε την επισκόπηση των ωρών διαπραγμάτευσης για Forex, Εμπορεύματα και Δείκτες, πατώντας εδώ. Μπορείτε να βρείτε την επισκόπηση των ωρών διαπραγμάτευσης για CFD/Μετοχές, εδώ.

Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Ολόκληρος ο κατάλογος διαθέσιμων διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών μέσων, μαζί με το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και το χρηματιστήριο, στο οποίο πραγματοποιούνται συναλλαγές για αυτό το στοιχείο, βρίσκεται εδώ.

Τύποι λογαριασμών: Το xPartners προσφέρει στους πελάτες του τα ακόλουθα:

• Κυμαινόμενο (τυπικό) εύρος. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι συνθήκες της αγοράς προκαλούν τη διεύρυνση ή τη μείωση του εύρους πέρα από το τυπικό εύρος
• Μεγάλη ποικιλία χρηματοοικονομικών μέσων για συναλλαγές (Μετοχές, forex, πολύτιμα μέταλλα και CFD)
• Διαπραγμάτευση με τυπικά μεγέθη παρτίδων lot
• Εύρος που ξεκινά από 3 pip στο ΕΥΡΩ/ΔΟΛΛΑΡΙΟ
• Ελάχιστη αρχική κατάθεση $ 250 ως τραπεζικό έμβασμα
• Μόχλευση 1:100 για επαγγελματίες πελάτες

Σημείωση:
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η προεπιλεγμένη μόχλευση που προσφέρεται κατά τη διαδικασία ανοίγματος του λογαριασμού έχει οριστεί σε 1:30 μέγιστο. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει να συναλλάσσεται με υψηλότερη μόχλευση και εμείς θα αξιολογήσουμε αυτό το αίτημα βάσει της γνώσης και της εμπειρίας του.

Ανταλλαγές:
Οι ανταλλαγές θα χρεώνονται στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Οι τριπλές ανταλλαγές θα χρεώνονται την Τετάρτη (MT5). Τα σημεία των ανταλλαγών MetaTrader5 αναγράφονται εδώ.

Τέλος διαχείρισης: Η κατοχή φυσικών μετοχών επιβαρύνεται με τέλος διαχείρισης, το οποίο θα χρεώνεται στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τις Τετάρτες, το τέλος θα είναι τριπλάσιο. Παρακαλούμε δείτε το τέλος διαχείρισης εδώ.

Κλήση περιθωρίου:
Οι πελάτες θα προειδοποιούνται από την πλατφόρμα στο 100% του επιπέδου περιθωρίου, πως προσεγγίζουν στην αυτόματη ρευστοποίηση της θέσης τους. Οι πελάτες θα λαμβάνουν μια αυτοματοποιημένη ειδοποίηση κλήσης περιθωρίου μόνο αν είναι συνδεδεμένοι στην πλατφόρμα συναλλαγών τους. Επομένως, συστήνεται στους πελάτες να συνδέονται στην πλατφόρμα συναλλαγών τους τακτικά ώστε να διασφαλίσουν πως ελέγχουν τα ίδια κεφάλαιά τους και τυχόν σχετικές ειδοποιήσεις. Προειδοποιούμε επίσης τους πελάτες ότι τη στιγμή που το επίπεδο περιθωρίου τους πέσει κάτω από το 50%, η πλατφόρμα θα ρευστοποιήσει αυτόματα τις θέσεις τους.

Πίνακας μετακυλίσεων MT5:
Το xPartners θα μετακυλεί αυτόματα τις ανοιχτές θέσεις των πελατών για εμπορεύματα και δείκτες στο επόμενο ρευστό συμβόλαιο, πριν λήξει το τρέχον συμβόλαιο. Ένας πίνακας με τις ημερομηνίες των μετακυλίσεων και την ημερομηνία λήξης βρίσκεται εδώ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ενδεικτικές και υπόκεινται σε αλλαγές λόγω είτε χαμηλής ρευστότητας ή απρόβλεπτων αλλαγών από τα χρηματιστήρια. Μια επεξήγηση για τις μετακυλίσεις αναγράφεται εδώ. Κατά τη διάρκεια μετακυλίσεων, οι υπάρχουσες παραγγελίες Take Profit, Stop Loss, Buy/Sell limit ή/και Buy/Sell stop θα ακυρώνονται 10 λεπτά πριν τη λήξη. Δεν θα μπορείτε να ανοίξετε νέες θέσεις 15 λεπτά πριν τη λήξη. Θα είναι ενεργή μόνο η λειτουργία “Κλείσιμο μόνο”.

Αναπροσαρμογές μερισμάτων:
Οι μετοχές και οι δείκτες μετρητών (CFD) αντανακλούν εταιρικά συμβάντα. Επομένως, δικαιούστε πληρωμή μερίσματος, αν έχετε ανοιχτή μακρά θέση στις συγκεκριμένες μετοχές, ενώ αν ανοίξετε μια βραχεία θέση, θα διαγραφεί μια αξία ίση με το μέρισμα. Αν ισχύει μια αναπροσαρμογή μερίσματος σε μετοχές ή δείκτες μετρητών με τους οποίους συναλλάσσεστε και η συναλλαγή σας ήταν ανοιχτή στο κλείσιμο της επιχείρησης τις τελευταίες μέρες των συναλλαγών μας πριν τη σχετική ημερομηνία αποκοπής μερίσματος, θα εφαρμόσουμε μια αναπροσαρμογή μερίσματος. Σε περίπτωση συναλλαγών CFD που σχετίζονται με μεμονωμένες μετοχές ή δείκτες μετρητών, η αναπροσαρμογή μερίσματος θα εφαρμόζεται ως ακολούθως:

  • Οι πελάτες οι οποίοι κατέχουν μακρές μεμονωμένες θέσεις σε μετοχές CFD ή δείκτες μετρητών θα πιστώνονται με αναπροσαρμογή αποκοπής μερίσματος.
  • Οι πελάτες οι οποίοι κατέχουν βραχείες μεμονωμένες θέσεις σε μετοχές CFD ή δείκτες μετρητών θα χρεώνονται με αναπροσαρμογή αποκοπής μερίσματος.

Οι μετοχές στο MT5 δικαιούνται πληρωμή μερίσματος. Η διευθέτηση μερίσματος σχετίζεται με τις μετοχές τις οποίες κατέχετε και οι οποίες ανοίχτηκαν το αργότερο την ημέρα πριν την ημέρα της αποκοπής μερίσματος, και η εταιρία θα εφαρμόσει τη διευθέτηση μερίσματος.

  • Οι πελάτες οι οποίοι κατέχουν μακρές θέσεις μεμονωμένων μετοχών θα πιστώνονται με μερίσματα βάσει της διευθέτησης αποκοπής μερίσματος κατά την ημερομηνία πληρωμής.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τα μερίσματα ενδέχεται επίσης να φορολογούνται (αν ισχύει). Η εταιρία μπορεί να διακόψει ή να διαφοροποιήσει την αναπροσαρμογή μερίσματος που υπόκειται σε αλλαγές σύμφωνα με τον νόμο, το ρυθμιστικό σύστημα, τα ποσοστά φορολογίας και συγκεκριμένα τις απαιτήσεις παρακράτησης φόρου της σχετικής φορολογικής αρχής.

Τέλος συντήρησης:Σε περίπτωση που επιθυμείτε ο λογαριασμός συναλλαγών σας να παραμείνει ανενεργός ή αδρανής για μια χρονική περίοδο 6 μηνών, θα ισχύει ένα τέλος έως 40 EUR, όπως αυτό καθορίζεται στους Όρους Επιχειρηματικότητας. Το τέλος συντήρησης θα είναι ίσο με το κατώτερο του υπολειπόμενου υπολοίπου στον λογαριασμό σας ή με 40 EUR (ή ισόποσο, σύμφωνα με το επιλεγμένο νόμισμά σας), και θα χρεώνεται μηνιαίως.

FTT:
Όλες οι συναλλαγές σε ιταλικό CFD και ITA40 υπόκεινται σε FTT (Φόρος οικονομικών συναλλαγών). Ο φόρος χρεώνεται ως σταθερό τέλος, σύμφωνα με την ονομαστική αξία συναλλαγής, όπως αναγράφεται παρακάτω:
* Έως €2.500: €0,25
* €2.500 – 5.000: €0,5
* €5.000 – 10.000: €1
* €10.000 – 50.000: €5
* €50.000 – 100.000: €10
* €100.000 – 500.000: €50
* €500.000 – 1.000.000: €100
* Πάνω από €1.000.000: €200

Προστασία αρνητικών υπολοίπων:
Οι πελάτες μας δεν μπορούν να χάσουν περισσότερα από τα κεφάλαια που έχουν στο λογαριασμό τους.

Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 82.14% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Δημοσιοποίηση Κινδύνου και Γνωστοποίηση Προειδοποίησης
Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 82.14% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας.