Γίνετε συνεργάτης

Γίνετε επιτυχημένος συνεργάτης μας. Εάν επιθυμείτε, μπορούμε να σας παρέχουμε βοήθεια για το πώς να γίνετε Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπός μας.

Τι είναι ο Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος: Μια νομική ή φυσική οντότητα με καταχωρημένη έδρα σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενεργεί υπό πλήρη και άνευ όρων ευθύνη μόνο μίας Επενδυτικής Εταιρίας (“IF”). Υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Συνδεδεμένο Αντιπρόσωπο:

– Λήψη και αποστολή παραγγελιών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα της Επενδυτικής Εταιρίας
– Προώθηση των επενδυτικών ή/και επικουρικών υπηρεσιών της Επενδυτικής Εταιρίας
– Προσέλκυση πελατών ή πιθανών πελατών
– Τοποθέτηση χρηματοοικονομικών μέσων ή/και παροχή συμβουλών σε πελάτες ή πιθανούς πελάτες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα ή τις υπηρεσίες της εταιρίας

Απαιτήσεις:

– Καταρτισμένοι υπάλληλοι με σχετική γνώση, εμπειρία και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Καταχωρημένη έδρα σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πλεονεκτήματα για τους συνεργάτες:

πρόσβαση σε αναλύσεις
υποστήριξη καθ' όλη την ημέρα
συνεργασία με ελεγχόμενο και αδειοδοτημένο χρηματομεσίτη

Πλεονεκτήματα για τους πελάτες:

ευχάριστη καταχώρηση παραγγελιών
γρήγορη εκτέλεση συναλλαγών
οικονομικό ημερολόγιο και νέα της αγοράς απευθείας στην πλατφόρμα
δημιουργία γραφημάτων τιμών
εισαγωγή και διόρθωση απευθείας στα γραφήματα

Η συναλλαγές προϊόντων μόχλευσης, όπως CFD και FΧ ενέχουν σημαντικό κίνδυνο απώλειας και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι συναλλαγές αυτών των προϊόντων είναι επισφαλείς και ενδέχεται να χάσετε όλο το επενδυμένο κεφάλαιό σας.

Παρέχουμε ανταγωνιστικό πακέτο στους Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους μας, οι οποίοι συστήνουν πιθανούς πελάτες στην Εταιρία. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σχετικό πακέτο των Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tiedagents@goldenburggroup.eu.

Επικοινωνία

Εάν ενδιαφέρετσε για αυτή την υπηρεσία, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της φόρμας:
υποχρεωτικό πεδίο
Προειδοποίηση κινδύνου: Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 82.14% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας. Παρακαλούμε διαβάστε την Δημοσιοποίηση Κινδύνου και Γνωστοποίηση Προειδοποίησης
Τα CFD είναι πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα και ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου πολύ γρήγορης απώλειας χρημάτων λόχω μόχλευσης. Το 82.14% των λιανικών λογαριασμών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να αναλογιστείτε αν κατανοείτε τον τρόπο λειτουργίας των CFD και αν έχετε την οικονομική δυνατότητα να διακινδυνεύσετε να χάσετε τα χρήματά σας.