🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Zarejestrowana marka

X.P.X. PRNS (w dalszej części xPartners) to zarejestrowana marka Goldenburg Group Limited, firmy nadzorowanej i regulowanej przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) na podstawie licencji CIF o nr. 242/14.

Licencja

Goldenburg Group Limited dysponuje licencją na dostarczenie usług inwestycyjnych i dodatkowych z wykorzystaniem instrumentów finansowych, jak podano tutaj na witrynie internetowej Goldenburg Group.

Prosze tutaj odnalezc raport dotyczacy wymogow regulacji prawnych.

Firma zawarła umowę z Agentem Quaentas s.r.o.Tőzsdeikereskedés.hu KftCorinth Capital MEPE i Fors Magna S.L.

Powiadomienie transgraniczne

Austria
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bułgaria
Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Chorwacja
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czechy
Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Dania
Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia
Finantsinspektsioon (FSA)
Finlandia
Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Niemcy
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Grecja
Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Węgry
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Islandia
Fjármálaeftirlitið (FME)
Irlandia
Central Bank of Ireland
Włochy
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Łotwa
Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenstein
Finanzmarktauf sicht (FMA)
Litwa
Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luksemburg
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta
Malta Financial Services Authority (MFSA)
Holandia
Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norwegia
Finanstilsynet
Polska
Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalia
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Rumunia
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Słowacja
Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Słowenia
Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Hiszpania
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Szwecja
Finansinspektionen (FI)
Wielka Brytania
Financial Conduct Authority (FCA)
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 83.12% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy. Prosimy zapoznać się z Ujawnienie ryzyka
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 83.12% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.