Zarejestrowana marka

X.P.X. PRNS (w dalszej części xPartners) to zarejestrowana marka Goldenburg Group Limited, firmy nadzorowanej i regulowanej przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) na podstawie licencji CIF o nr. 242/14.

Licencja

Goldenburg Group Limited dysponuje licencją na dostarczenie usług inwestycyjnych i dodatkowych z wykorzystaniem instrumentów finansowych, jak podano tutaj na witrynie internetowej Goldenburg Group.

Prosze tutaj odnalezc raport dotyczacy wymogow regulacji prawnych.

Firma zawarła umowę z Agentem Quaentas s.r.o.Tőzsdeikereskedés.hu KftCorinth Capital MEPE i Fors Magna S.L.

Powiadomienie transgraniczne

Austria
Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bułgaria
Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Chorwacja
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czechy
Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Dania
Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia
Finantsinspektsioon (FSA)
Finlandia
Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Niemcy
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Grecja
Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Węgry
Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Islandia
Fjármálaeftirlitið (FME)
Irlandia
Central Bank of Ireland
Włochy
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Łotwa
Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenstein
Finanzmarktauf sicht (FMA)
Litwa
Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luksemburg
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta
Malta Financial Services Authority (MFSA)
Holandia
Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norwegia
Finanstilsynet
Polska
Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugalia
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Rumunia
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Słowacja
Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Słowenia
Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Hiszpania
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Szwecja
Finansinspektionen (FI)
Wielka Brytania
Financial Conduct Authority (FCA)
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 82.70% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy. Prosimy zapoznać się z Ujawnienie ryzyka
Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami obciążonymi wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy na skutek stosowania dźwigni finansowej. 82.70% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze, obracając kontraktami CFD za pośrednictwem tego usługodawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty swoich pieniędzy.