Akcie Avastu by mohli byť zaradené do britského indexu FTSE 100

Akcie Avastu by mohli byť zaradené do britského indexu FTSE 100

Po skončení utorkového obchodného dňa budú jednotlivé obchodované tituly na londýnskej burze zoradené podľa trhovej kapitalizácie. Tie ktoré sa budú nachádzať v poradí do 90. miesta budú automaticky zaradené do indexu FTSE 100.

Medzi týmito firmami by sa mali nachádzať aj akcie vývojára antivírusového softwaru Avast, ktorý sa počas utorka nachádzal na 85. pozícii v porovnaní so zaradenými titulmi v indexe z pohľadu celkovej trhovej kapitalizácie a na 92. mieste  z pohľadu free-float trhovej kapitalizácie.

Pred utorkovým otvorením trhu sa akcie Avastu nachádzali na úrovni okolo 520 USD za akciu. Zápis do indexu by podľa odborníkov zrejme mohol mať pozitívny vplyv na vývoj hodnoty ceny akcií tejto spoločnosti.

Oficiálne oznámenie bude uverejnené v stredu po uzavretí obchodovania a zmeny nadobudnú platnosť k 22. júnu 2020.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.