Akcie Beyond Meat profitujú z nedostatku mäsa

 Akcie Beyond Meat profitujú z nedostatku mäsa

Akcie výrobcu vegánskej verzie mäsa Beyond Meat vzrástli v piatok takmer o 9 percent, pričom pokračovali v pozitívnom trende po tom, čo firma v utorok zverejnila správu o výnosoch.

Dopady pandémie COVID-19, ktoré prinútili veľa reštaurácií zatvoriť  evidentne nemali negatívny dopad na hospodárenie Beyond Meat, nakoľko čistý zisk firmy medziročne stúpol o 141 percent na 97,1 milióna USD v prvom kvartáli 2020.

Čistý zisk spoločnosti zasa dosiahol 1,8 milióna USD v porovnaní so stratou 6,6 milióna USD v predchádzajúcom roku.

Predaj do obchodov s potravinami pomáha spoločnosti vyrovnať sa zo stratami z reštaurácií.  Investori navyše dúfajú, že na základe súčasného otvárania ekonomík za hranicami  sa začne dopyt z reštaurácií obnovovať.

Rastlinný výrobca potravín v apríli oznámil aj uzavretie dohody so spoločnosťou Starbucks. Analytici sa tiež domnievajú, že na obzore by mohlo byť viac dohôd s reťazcami rýchleho občerstvenia ako napríklad potenciálne partnerstvo s McDonald’s.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.