Akciový sektor ako potencionálne slabé miesto kapitálového trhu v roku 2020

Akciový sektor ako potencionálne slabé miesto kapitálového trhu v roku 2020

Podľa šéfky akciových stratégov Bank of Amerika Securities Savity Subramanianovej rastie zraniteľnosť amerického akciového sektora v dôsledku objemu peňazí v pasívnych investičných fondoch. Zároveň sa tak sektor stáva najväčším rizikom budúceho roka. Paradoxne – najväčší potenciál vidí odborníčka v akciách z finančného sektoru, ktorý investori zvyčajne prehliadajú.

Dôvodom prečo by mohli byť akcie z finančného sektora zaujímavé sú vysoké dividendové výnosy, pričom súčet vyplácaných dividend a spätných odkupov akcií v rámci S&P 500 je podľa Subramanianovej  práve v tomto odvetví najvyšší. Navyše dodáva, že ide o odvetvie, v ktorého ocenení  je už teraz zahrnuté veľké množstvo rizík, keďže nepatrí k obľúbeným sektorom inštitucionálnych a hedgeových investorov. Oproti roku 2007 by navyše mali byť bankové domy v Amerike v lepšej kondícii a tak by sa ich prípadne zhoršenie ekonomickej situácie nemalo dotknúť tak výrazne ako pred rokmi.

Naopak, v prípade akcií firiem s veľkou tržnou kapitalizáciou a akcií zastúpených v indexe S&P 500, ktoré patria k najlikvidnejším titulom na svete predstavuje riziko pokles trhu a následná snaha investorov o predaj týchto akcií, keďže stále väčší objem cenných papierov držia pasívne fondy.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.