🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Aké sú dôvody rastu cien ropy?

Aké sú dôvody rastu cien ropy?

Ropné embargo Spojených štátov voči Iránu, ktorého implementácia je plánovaná od 4. novembra spôsobuje napätie. Toto opatrenie potenciálne ovplyvní objem vývozu 2,7 milióna barelov ropy za deň. Existuje však nejasnosť o jeho rozsahu, pretože rozhodnutie USA nie je podporované inými západnými krajinami. Záleží aj do akej miery bude Čína a India pod tlakom Spojených štátov.

Krajiny Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) však majú priestor na manévrovanie: sú schopné vyvážať rozdiel, aby udržali trh v rovnováhe. Nebude to však eliminovať problém napätia medzi ponukou a dopytom, ktorý by mohol zvýšiť ceny.

Nehovoriac o diplomatickom napätí medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou súvisiacim so zmiznutím saudského novinára Jamal Khashoggiho začiatkom októbra v Turecku, ktoré by mohlo tlačiť Rijád na zníženie svojej ponuky, je zatiaľ cena jeho ropy skôr na nižších hodnotách. Navyše  produkcia vo Venezuele a nepravidelná produkcia v Líbyi pomáhajú učiniť hospodársky kontext veľmi neistým.

Prieskumy agentúry Reuters, predpovedajú ceny od 60 do 90 eur za barel v roku 2019. Neistota je ale trvalá kvôli vysokej volatilite cien, takže je momentálne ťažko predpoveď cenu na dlhší časový horizont.

Súčasná situácia v žiadnom prípade nie je výnimočná. Približne 80 dolárov sa barel je úroveň zaznamenávaná v roku 2010 bez dosiahnutia priemeru 110 USD medzi rokmi 2011 a 2014. Po tomto období nasledovalo zrútenie ceny na 30 dolárov začiatkom roka 2016. Odvtedy sa stále zvyšuje.

Na celosvetovej úrovni spotreba ropy bude naďalej narastať. Dopyt spočíva hlavne v automobilovom, ale aj v petrochemickom priemysle. V súčasnosti je na svete približne 1 miliarda vozidiel. V západných krajinách pomaly dochádza k opúšťaniu dieselových automobilov a krajiny sa pripravujú na éru elektromobilov. Na druhej strane, v Číne, Indii a iných rozvojových krajinách, rast životnej úrovne vedie k potrebám mobility a rozšíreniu automobilového parku.

Napriek rozvoju využívania a preferenciám elektrickej energie, spotreba ropy stále rastie. Medzivládna skupina pre klimatické zmeny (IPCC) má však záujem obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 2 stupne do roku 2100 a znížiť tak globálnu spotrebu čierneho zlata na 60 miliónov barelov denne.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.