Aké sú dôvody rastu cien ropy?

Aké sú dôvody rastu cien ropy?

Ropné embargo Spojených štátov voči Iránu, ktorého implementácia je plánovaná od 4. novembra spôsobuje napätie. Toto opatrenie potenciálne ovplyvní objem vývozu 2,7 milióna barelov ropy za deň. Existuje však nejasnosť o jeho rozsahu, pretože rozhodnutie USA nie je podporované inými západnými krajinami. Záleží aj do akej miery bude Čína a India pod tlakom Spojených štátov.

Krajiny Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) však majú priestor na manévrovanie: sú schopné vyvážať rozdiel, aby udržali trh v rovnováhe. Nebude to však eliminovať problém napätia medzi ponukou a dopytom, ktorý by mohol zvýšiť ceny.

Nehovoriac o diplomatickom napätí medzi Spojenými štátmi a Saudskou Arábiou súvisiacim so zmiznutím saudského novinára Jamal Khashoggiho začiatkom októbra v Turecku, ktoré by mohlo tlačiť Rijád na zníženie svojej ponuky, je zatiaľ cena jeho ropy skôr na nižších hodnotách. Navyše  produkcia vo Venezuele a nepravidelná produkcia v Líbyi pomáhajú učiniť hospodársky kontext veľmi neistým.

Prieskumy agentúry Reuters, predpovedajú ceny od 60 do 90 eur za barel v roku 2019. Neistota je ale trvalá kvôli vysokej volatilite cien, takže je momentálne ťažko predpoveď cenu na dlhší časový horizont.

Súčasná situácia v žiadnom prípade nie je výnimočná. Približne 80 dolárov sa barel je úroveň zaznamenávaná v roku 2010 bez dosiahnutia priemeru 110 USD medzi rokmi 2011 a 2014. Po tomto období nasledovalo zrútenie ceny na 30 dolárov začiatkom roka 2016. Odvtedy sa stále zvyšuje.

Na celosvetovej úrovni spotreba ropy bude naďalej narastať. Dopyt spočíva hlavne v automobilovom, ale aj v petrochemickom priemysle. V súčasnosti je na svete približne 1 miliarda vozidiel. V západných krajinách pomaly dochádza k opúšťaniu dieselových automobilov a krajiny sa pripravujú na éru elektromobilov. Na druhej strane, v Číne, Indii a iných rozvojových krajinách, rast životnej úrovne vedie k potrebám mobility a rozšíreniu automobilového parku.

Napriek rozvoju využívania a preferenciám elektrickej energie, spotreba ropy stále rastie. Medzivládna skupina pre klimatické zmeny (IPCC) má však záujem obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 2 stupne do roku 2100 a znížiť tak globálnu spotrebu čierneho zlata na 60 miliónov barelov denne.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.