Ako sa darilo poľnohospodárskym komoditám za posledný mesiac?

Ako sa darilo poľnohospodárskym komoditám za posledný mesiac?

Ceny kukurice  minulý týždeň v Chicagu prudko vzrástli, keďže mesačná správa Ministerstva pôdohospodárstva USA zaznamenala nárast ročných predpovedí amerického vývozu do zahraničia. Pšenica tiež pokročila, zatiaľ čo sója klesla. Trh kukurice je riadený silnými základmi a mimoriadne dobrými predajmi po dobu dvoch mesiacov.

Cena obilia profitovala z revízie očakávaných vývozov v USA a to zvýšením  o 175 miliónov bušlov na 2,23 miliardy bušlov,  odrážajúc konkurencieschopnosť amerických cien, neobvykle vysokého predaja a Argentínskeho poklesu vývozu, ktorý je vystavený pretrvávajúcemu suchu. Americké ministerstvo pôdohospodárstva oznámilo predaj japonskej kukurice v objeme 110 000 ton. Ministerstvo taktiež oznámilo minulý štvrtok 6 percentný nárast predaja kukurice v USA v porovnaní s priemerom posledných štyroch týždňov, pričom sa predalo 1,86 milióna ton.

Pšenica bola dočasne zaťažená nárastom odhadov amerických zásob na 1,03 miliardy bušlov v tomto roku v porovnaní s prognózou analytikov, 1,01 miliardy. Ceny sa však opäť zvýšili kvôli suchu, ktoré  ešte stále pôsobí na americké pôdy, kde sa  pestuje pšenica. Medzitým sa vývozné predpovede Ameriky znížili o 25 miliónov bušlov kvôli nižším cenám na niektorých svetových konkurenčných trhoch.

Trh so sójou bol za posledný mesiac viac premenlivejší. Produkčná prognóza Argentíny výrazne poklesla v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a tento pokles nebol kompenzovaný dostatočným zvýšením brazílskej produkcie. Zdá sa, že táto správa bola už zahrnutá do cien sóje. Okrem toho sa v Argentíne očakávajú dažďové kvapky, čo urýchľuje pokles cien.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.