Analýza: zlato 24.8.2018

Analýza: zlato 24.8.2018

Zlato je naďalej veľmi volatilné, pretože sa blíži k dôležitej psychologickej hranici 1200 dolárov. Je to oblasť, ktorá naďalej priťahuje veľkú pozornosť, pretože nielen jej psychológia, ale skutočnosť, že trhy na túto oblasť reagujú viac ako v minulosti, robí z nej kľúčovú úroveň.

Zlato zrejme reaguje na americký dolár a jeho silu, aj napriek jeho momentálnemu uvoľneniu. Dolár je podporený očakávaniami vyšších úrokových sadzieb a oznámením, že Čína reaguje odvetným clom na Spojené štáty.

Cena po prerazení 1 200 USD sa dostala k 1 160 USD, kde sa naposledy zlato obchodovalo na začiatku roku 2017. Cena sa od tohto dna rýchlo odrazila späť k 1 200 USD. Vytvoril sa pin bar, ktorý indikuje potenciálny rast.

Teraz môžeme vidieť ako sa zlato nerozhodne pohybuje pod touto úrovňou. Ak pôjde cenný kov nižšie, tak to bude indikovať ďalší pokles a naopak, ak sa dostane cez 1 210 USD, tak trh môže preraziť až k 1 230 USD.

Indikátor RSI taktiež signalizuje rast, keďže začal stúpať a prerazil úroveň 30. Ten sa však môže otočiť a vrátiť späť. Trh je  na dennom grafe stále v klesajúcom trende a z pohľadu price action, zatiaľ známky rastu nepreukazuje.

Musíme počkať na to, kým cena prerazí alebo sa odrazí od významnej úrovne supportu/rezistencie a potvrdia sa signály buď rastu alebo poklesu. Zmena hlavného trendu by bola potvrdená keby cena prekonala 1 240 USD.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.