Bank of England ponecháva úrokovú mieru a znižuje prognózu rastu

Bank of England ponecháva úrokovú mieru a znižuje prognózu rastu

Bank of England ponecháva svoju menovú politiku a úrokovú sadzbu bez zmeny, pričom zaznamenáva spomalenie rastu, ktoré sa v súčasnosti odhaduje na úroveň 1,4 %.

Vo štvrťročnej správe o inflácii a raste inštitúcia znížila prognózu rastu hrubého domáceho produktu (HDP) v Spojenom kráľovstve na 1,4 % na rok 2018 a 1,7 % na rok 2019 v porovnaní s odhadom 1,8 % pre oba roky spred 3 mesiacov. Znížila aj prognózy inflácie na koniec roka 2018 a 2019, pričom sa očakávalo 2,2 % a 2,1 %.

Dnes 10.5. 2018 inštitúcia pripomenula  aj svoju dôveru v ekonomické zdravie krajiny, vzhľadom k tomu, že „podmienky pre solídny rast zostali naďalej platné, trh práce zostal silný a prieskumy naznačujú očakávanie, že rast a aktivita sa v druhom štvrťroku znova zvýšia”. Napriek tomu ale znížila prognózy rastu pre budúci rok – rozhodujúci rok, keď krajina opustí EÚ na konci marca.

Koncom apríla zaznamenal Úrad národnej štatistiky spomalenie rastu na + 0,1 % v prvom štvrťroku, čo je najhorší výsledok pre Spojené kráľovstvo za posledných päť rokov. Podľa Bank of England sú tieto výsledky čiastočne zapríčinené zlými klimatickými podmienkami a čiastočne podhodnotením rastu, čo označuje za „historicky obzvlášť príznačné dôvody pre prvý štvrťrok“. Inštitúcia očakáva v budúcnosti revíziu odhadov a silnejší druhý kvartál.

Bank of England poukázala aj na spomalenie inflácie, ktorá v marci klesla na 2,5 % po dlhodobejšom prekračovaní  hranice 3 %. „Očakáva sa, že inflácia sa v priebehu dvoch rokov zníži o niečo rýchlejšie, než sa očakávalo vo februári”, uviedla vo svojej správe. Dopad znehodnotenia libry na infláciu ostáva stále významný a klesá mierne rýchlejšie, než sa odhadovalo v predchádzajúcej prognóze.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.