Blížiaci sa brexit spomaľuje britskú ekonomiku

Blížiaci sa brexit spomaľuje britskú ekonomiku

Britská ekonomika s približujúcim sa dátumom vystúpenia krajiny z Európskej únie postupne stráca dynamiku. Ako v pondelok oznámil Britský štatistický úrad, HDP krajiny sa od augusta do októbra zvýšil iba o 0,4 percenta, čo je 0,2 percenta menej ako v období od júla do septembra. Za postupným spomaľovaním rastu domáceho hospodárstva stojí slabší predaj áut a odstávky výroby v továrňach,  ktoré podnikateľské združenia pripisujú práve neistote spojenej s dianím okolo brexitu.

„Najnovšie údaje o HDP sú ďalším dôkazom, že negatívny vplyv pretrvávajúcej neistoty okolo brexitu a značné cenové tlaky na spotrebiteľov a podniky si vyberajú svoju daň na britskej ekonomike,“ vyjadril sa hlavný ekonóm Britskej obchodnej komory Suren Thiru.

Rýchly nástup spomaľovania tempa ekonomického rastu v dôsledku neistoty okolo vystúpenia z Európskej únie popisujú aj najnovšie prieskumy v spomínanom podnikateľskom sektore. Podľa informácii z agentúry Reuters z nich vyplýva, že v poslednom kvartáli 2018 by sa rast ekonomiky mohol pohybovať na úrovni 0,1 percenta.

Prieskumy zároveň naznačujú, že s príchodom roka 2019 by britské hospodárstvo, v prípade, že sa nezvýši dopyt,  mohlo klesať. Z pondelkových údajov totiž vyplýva, že dobré letné čísla hospodárstva boli iba výkyvom spôsobeným teplejším počasím, ktoré podporilo spotrebiteľské výdavky.

Spomalenie britskej ekonomiky v dôsledku brexitu už predpovedal aj Medzinárodný menový fond, ktorý predpokladá, že v prípade úspešnej dohody medzi Britániou a úniou klesne HDP približne  3 percentá, no v prípade tvrdého brexitu by pokles mohol predstavovať aj 6 percent.

Úrad má zverejniť revidované údaje o HDP za tretí kvartál tohto roka 21. decembra.

Tempo rastu HDP Veľkej Británie:

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.