Brexit: Michel Barnier popiera uzavretie dohody

Brexit: Michel Barnier popiera uzavretie dohody

Webová stránka Politico zameraná na politické dianie v rámci Európskej únie verila, že vyjednávači sa v nedeľu (14. októbra) v Bruseli dohodli a zaručili postupné opustenie Spojeného kráľovstva s cieľom vyhnúť sa hospodárskym šokom.

Dalo sa to predpokladať keďže v čase popoludnia ministerstvo zodpovedné za vyjednávanie o vystúpení z EÚ vydalo vyhlásenie, v ktorom sa spomína neplánovaná cesta štátneho tajomníka pre opustenie EÚ, Dominica Raaba, do belgického hlavného mesta.

„Vzhľadom na nevyriešené problémy, najmä pokiaľ ide o Severné Írsko, bolo spoločne dohodnuté, že predtým ako tento týždeň zasadne Európska rada, budú potrebné rozhovory tvárou v tvár,“ uviedol hovorca.

Stretnutie veľvyslancov EÚ bolo naplánované na neskoré popoludnie v nedeľu a malo poskytnúť veľvyslancom prvý pohľad na dohodu o ukončení.

Diplomat Michel Barnier poukázal na to, že veci sa môžu stále vyvíjať. Oficiálny zástupca Európskej komisie nechcel vyjadriť svoje pripomienky, ale len potvrdil, že rokovania pokračujú.

Po stretnutí s Dominikom Raabom, Barnier, hlavný vyjednávač Európskej komisie zodpovedný za prípravu a priebeh rokovaní v Spojenom kráľovstve, odmietol uzavretie akejkoľvek dohody z dôvodu otázky írskej hranice.

Téma sa má ešte v stredu večer prediskutovať vedúcimi predstaviteľmi EÚ počas zasadnutia Európskej rady.

Nedeľné popretie Michela Barniera neznižuje intenzitu činnosti počas víkendu, čo je odrazom snahy vyjednávačov, ktorá by mohla predstaviteľov v stredu na stretnutí Európskej rady posunúť k významným pokrokom.

Európski vedúci predstavitelia oznámili, že ak sa takýto pokrok neuskutoční, v novembri nebude Brexitu venovaný žiaden ďalší špeciálny summit, pretože nie je oficiálne naplánované žiadne stretnutie ďalšie stretnutie pred koncom tohto roka.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.