Brexit tlačí libru k novým minimám

Brexit tlačí libru k novým minimám

Britská mena dnes v noci oproti americkému doláru dosiahla nové minimá. Prerazila support 1.2900 a úroveň 1.2854 zaznamenala naposledy minulý rok v septembri. Tento pokles je spôsobený očakávaným Brexitom, ktorého pravdepodobnosť sa zdá byť vysoká.

Od rána je  menový pár vo fáze konsolidácie. Nachádza sa v silnom klesajúcom trende na dennom aj hodinovom grafe. Najbližší support je na hranici 1.2780 GBP/USD a ďalší, významnejší, na psychologickej úrovni 1.2800. Ak sa situácia neupokojí a prepuknú ešte silnejšie obavy z Brexitu, pár určite tento support prerazí a libra bude dosahovať ďalšie minimá.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.