Brexit zahŕňa revíziu smernice MiFID II, hovorí Ophel

Brexit zahŕňa revíziu smernice MiFID II, hovorí Ophel

Oznámenie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie v marci by malo viesť k revízii pravidiel EÚ upravujúcich trhové aktivity, uviedol v pondelok Robert Ophel, predseda Úradu pre finančné trhy (AMF).

Smernica o európskych trhoch s finančnými nástrojmi alebo MiFID II, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára, upravuje činnosť bánk, správcov aktív a maklérskych spoločností. Reálne zavedenie trvalo o rok dlhšie kvôli jeho zložitosti a nákladom vrátane zainteresovaných orgánov.

„Nie som presvedčený, že je potrebné zrevidovať celý MiFID, ale je jasné, že niektoré prvky je potrebné upraviť,“ povedal Robert Ophel na konferencii v Londýne.

Dodal, že boli potrebné regulačné zmeny, aby zabránili účastníkom trhu obísť pravidlá a zlepšiť transparentnosť transakcií.

Pre prezidenta AMF MiFID II môže byť komplexnou legislatívou, ale je potrebné ju opätovne otvoriť a napraviť jej chyby, keďže existujú náznaky nežiadúcich následkov.

MiFID II zahŕňa okrem iného pravidlá o transakciách mimo regulované platformy, ale ak sa nastane Brexit, väčšina z týchto transakcií sa uskutoční mimo Európsku úniu.

Ak sa Brexit stane skutočnosťou tak podľa vyjadrení je v pláne aj revízia ustanovení MiFID II, ktorými sa riadi obchodovanie s komoditami, pretože väčšina týchto transakcií sa uskutočňuje v Londýne.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.