Británia je nespokojná s návrhom dohody o voľnom obchode s EÚ a bude ešte vyjednávať

Británia je nespokojná s návrhom dohody o voľnom obchode s EÚ a bude ešte vyjednávať

Burza cenných papierov v Spojenom kráľovstve podhodnocuje európsky akciový trh, od začiatku roka 2018 klesla už o takmer 4 %. Správy o Brexite však majú všeobecne malý alebo žiadny vplyv na mimo britské trhy. Libra tiež nevykazuje výraznú volatilitu. To nie je v skutočnosti prekvapujúce.

Referendum o vystúpení z EÚ sa vo Veľkej Británii konalo 23. júna 2016. Je zrejmé, že Británia je v slabom postavení. Theresa Mayová minulý týždeň prejavila obrovské úsilie tým, že navrhla zlepšenie situácie v Európskej únii a urobila ústupky. Je tiež proti euroskeptikom svojej strany. EÚ jej vysvetlila, že nemôže dúfať, že Británia opustí Európsku úniu a zároveň bude mať privilegovaný prístup na európsky trh. Teraz prebiehajú rokovania a bude sa musieť dosiahnuť dohoda. EÚ potrebuje britský obchod a Británia potrebuje voľný prístup pre Londýn. Dni ale utekajú a nič sa nehýbe smerom vpred. Preto je normálne, že trhy nereagujú a nechcú byť ovplyvňované.

Mario Draghi nechcel prilievať benzín do ohňa v téme obchodnej vojny, aj keď odsúdil jednostranné rozhodnutie. Na druhej strane výrazne zmenil svoj prejav a bol optimistickejší v súvislosti s hospodárstvom eurozóny s prognózou rastu 2,4 % v roku 2018. Potvrdil, že chce udržiavať nízku úrokovú sadzbu tak dlho, ako je potreba. Jedinú ponuku, ktorú navrhol predseda Európskej rady Donald Tusk Spojenému kráľovstvu, je dohoda o voľnom obchode, čo oznámil minulý týždeň v stredu. „Bude to prvá dohoda o voľnom obchode, ktorá uvoľňuje ekonomické väzby,“ povedal.

V skutočnosti to bude prvá zmluva o voľnom obchode v histórii, ktorá narušuje ekonomické väzby namiesto ich konsolidácie. Dohoda urobí obchod medzi EÚ a Britániou komplikovanejší a drahší, než je dnes. Čo sa týka finančného sektora, Británia bude z pohľadu EÚ braná ako každá iná krajina, ktorá do EÚ nepatrí. Londýn však začlenenie tohto sektoru do dohody o voľnom obchode očakával. Britské ministerstvo financií sa nevzdáva a nemieni akceptovať fakt, že by sa s Britániou zaobchádzalo ako s krajinou tretieho sveta. Chystá sa bojovať o to, aby finančný sektor bol súčasťou dohody.

Predseda Európskej rady zhrnul formálny šesťstránkový dokument bez akejkoľvek právnej hodnoty, ktorý jeho inštitúcia zaslala hlavným mestám krajín EÚ (samozrejme okrem Londýna). Tento text vysvetľuje, čo je ochotná EÚ prijať a čo určite odmietne. Podmienky musia byť podľa dokumentu výrazne odlišné pre členské a nečlenské štáty. V nasledujúcich dňoch ho ešte musí akceptovať 27 štátov, ale tento krok by nemal byť príliš náročný. Po doterajších vzájomných konzultáciách sa im darí ísť spoločne a jednohlasne proti Londýnu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.