🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Budúcnosť elektromobility drží v rukách Čína

Budúcnosť elektromobility drží v rukách Čína

Téma elektromobily sa v poslednom období stáva horúcou kvôli celosvetovo klesajúcim zásobám ropy a obmedzeniam vlád pre používanie spaľovacích motorov v dôsledku obrovského znečistenia. V Európe sa zakazujú vjazdy do veľkých miest a v niektorých krajinách ako napríklad Rakúsko sa obmedzuje rýchlosť, kým v Číne samotná možnosť si automobil so spaľovacím motorom kúpiť. Vo veľkých mestách je tam potrebné  registrovať sa v lotérii a čakať až 8 rokov na registráciu nového vozidla.

Niektoré európske štáty už pristúpili aj k oznámeniam o zákaze predaja benzínových a naftových automobilov po roku 2040. Patrí k nim napríklad Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Autá s hybridným motorom však bude možné kupovať aj po tomto termíne.

Opatrenia prispievajú k rýchlemu rozvoju elektromobility, keďže v Európe pre ne neplatia obmedzenia vjazdu ani rýchlosti a v Číne sa na registráciu čaká oproti klasickým automobilom neporovnateľne kratšiu dobu v dĺžke roka až dvoch. Čísla zo začiatku roka 2019 hovoria o počte 5,6 milióna vozidiel na elektrický pohon, čo je oproti rovnakému obdobiu z predchádzajúceho roka nárast o 64 percent.

Lídrom v tomto trende je Čína s celkovým počtom 2,6 milióna elektromobilov. Druhé miesto zastáva USA s počtom 1,1 milióna e-vozidiel.

Z konkrétnych firiem sa priekopníkom v oblasti elektromobility stala jednoznačne Tesla, ktorá sa môže pýšiť najväčším počtom novo registrovaných vozidiel a to takmer 234-tisíc. Za ňou nasledujú čínske značky BYD a BAIC.  Lenže samotné e-vozidlá nestačia. Dôležitá je aj infraštruktúra, ktorú má Tesla podľa oficiálnej stránky vybudovanú v počte viac ako 1440 nabíjacích staníc Supercharger s takmer 12,9-tisíc nabíjačkami v Európe, Severnej Amerike a Ázii.

Ohromným tempom napreduje aj čínsky automobilový startup Nio. Značka vznikla v roku 2014, no rozmáha sa raketovou rýchlosťou, a to nielen prostredníctvom predstavovania nových modelov, ale aj budovaním staníc na rýchlu výmenu batérií, ktorých podľa údajov z novembra 2018 v Číne vzniklo 18 pozdĺž hlavnej diaľnice G4 na trase Peking – Hong Kong – Macau.  Výmena batérie trvá približne 3 minúty a do roku 2020 automobilka plánuje vybudovať takýchto staníc až 1000. O podobný projekt sa pred časom pokúšala aj americká Tesla, ktorá ho ukončila po prvom neúspešnom pokuse, keďže stanica nebola veľmi populárna.

Ďalšou službou, ktorú Nio v rámci budovania infraštruktúry pre e-vozidlá ponúka je mobilné nabíjanie prostredníctvom flotily elektrických dodávok MAXUS EV80, ktoré disponujú dvoma nabíjačkami s celkovou kapacitou 140 kWh a okrem vozidiel značky Nio ponúkajú svoje služby aj majiteľom spomínanej Tesly.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.