Budúcnosť elektromobility drží v rukách Čína

Budúcnosť elektromobility drží v rukách Čína

Téma elektromobily sa v poslednom období stáva horúcou kvôli celosvetovo klesajúcim zásobám ropy a obmedzeniam vlád pre používanie spaľovacích motorov v dôsledku obrovského znečistenia. V Európe sa zakazujú vjazdy do veľkých miest a v niektorých krajinách ako napríklad Rakúsko sa obmedzuje rýchlosť, kým v Číne samotná možnosť si automobil so spaľovacím motorom kúpiť. Vo veľkých mestách je tam potrebné  registrovať sa v lotérii a čakať až 8 rokov na registráciu nového vozidla.

Niektoré európske štáty už pristúpili aj k oznámeniam o zákaze predaja benzínových a naftových automobilov po roku 2040. Patrí k nim napríklad Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Autá s hybridným motorom však bude možné kupovať aj po tomto termíne.

Opatrenia prispievajú k rýchlemu rozvoju elektromobility, keďže v Európe pre ne neplatia obmedzenia vjazdu ani rýchlosti a v Číne sa na registráciu čaká oproti klasickým automobilom neporovnateľne kratšiu dobu v dĺžke roka až dvoch. Čísla zo začiatku roka 2019 hovoria o počte 5,6 milióna vozidiel na elektrický pohon, čo je oproti rovnakému obdobiu z predchádzajúceho roka nárast o 64 percent.

Lídrom v tomto trende je Čína s celkovým počtom 2,6 milióna elektromobilov. Druhé miesto zastáva USA s počtom 1,1 milióna e-vozidiel.

Z konkrétnych firiem sa priekopníkom v oblasti elektromobility stala jednoznačne Tesla, ktorá sa môže pýšiť najväčším počtom novo registrovaných vozidiel a to takmer 234-tisíc. Za ňou nasledujú čínske značky BYD a BAIC.  Lenže samotné e-vozidlá nestačia. Dôležitá je aj infraštruktúra, ktorú má Tesla podľa oficiálnej stránky vybudovanú v počte viac ako 1440 nabíjacích staníc Supercharger s takmer 12,9-tisíc nabíjačkami v Európe, Severnej Amerike a Ázii.

Ohromným tempom napreduje aj čínsky automobilový startup Nio. Značka vznikla v roku 2014, no rozmáha sa raketovou rýchlosťou, a to nielen prostredníctvom predstavovania nových modelov, ale aj budovaním staníc na rýchlu výmenu batérií, ktorých podľa údajov z novembra 2018 v Číne vzniklo 18 pozdĺž hlavnej diaľnice G4 na trase Peking – Hong Kong – Macau.  Výmena batérie trvá približne 3 minúty a do roku 2020 automobilka plánuje vybudovať takýchto staníc až 1000. O podobný projekt sa pred časom pokúšala aj americká Tesla, ktorá ho ukončila po prvom neúspešnom pokuse, keďže stanica nebola veľmi populárna.

Ďalšou službou, ktorú Nio v rámci budovania infraštruktúry pre e-vozidlá ponúka je mobilné nabíjanie prostredníctvom flotily elektrických dodávok MAXUS EV80, ktoré disponujú dvoma nabíjačkami s celkovou kapacitou 140 kWh a okrem vozidiel značky Nio ponúkajú svoje služby aj majiteľom spomínanej Tesly.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.