🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Cena kakaa klesá, zrejme len dočasne…

Cena kakaa klesá, zrejme len dočasne…

Kakao, ktoré sa používa ako hlavná zložka na výrobu čokoládových produktov je jednou z komodít, ktorej cena v posledných dvoch mesiacoch prudko rástla. Lenže október, ktorý je pre kapitálové trhy zvyčajne náročným mesiacom zatiaľ dáva hodnote tejto komodity zabrať. V priebehu posledných dvoch týždňov sa totiž celkovo prepadla o viac ako 4 percentá. Kým ešte 3. októbra 2019 sa nachádzala okolo úrovne úrovni 2 520 USD za tonu, počas 10. októbra podľa údajov na Markets Insider uzavrela na úrovni 2 415 USD za tonu. Pravdepodobne však pôjde len o krátkodobú korekciu, po ktorej by mohol pokračovať býčí trend.

Ceny poľnohospodárskych komodít v priebehu posledných piatich rokov vo všeobecnosti klesali, a to najmä vďaka dobrému počasiu, ktoré má zásadný vplyv na úrodu, a tým pádom aj ponuku plodín, ktorá má na cenu komodít značný vplyv. Keďže počasie aj škodcovia boli k poľnohospodárom v posledných sezónach priaznivé, úrody bolo dostatok a ceny (nielen) kakaa smerovali nadol.

Graf: Vývoj ceny kakaa v USD za tonu v priebehu posledných 5 rokov (Zdroj: Markets Insider)

Kým ešte začiatkom decembra 2015 sa cena tejto plodiny nachádzala na hodnote okolo 3 410 USD za tonu, momentálne sa obchoduje o 29 percent nižšie. Pre lepšiu ilustráciu – podľa zverejnených údajov International Cocoa Organization sa cena za kilogram kakaa v decembri 2015 pohybovala na cene 3,35 USD, ale v auguste tohto roka na úrovni 2,19 USD.

K faktorom, ktoré by mali v nasledujúcom období hnať cenu komodity smerom nahor patrí skutočnosť, že s ohľadom na 5 a 15-ročné priemery je cena kakaa podhodnotená. Napriek tomu, že od prepadu v roku 2017, kedy dosahovalo hodnotu 1835 USD za tonu už značne posilnilo, od svojich posledných maxím má stále veľký priestor na ďalší rast.

Vyše 60 percent produkcie kakaových bôbov pochádza zo Západnej Afriky. Poprednými výrobcami a zároveň aj vývozcami sú Ghana a Pobrežie Slonoviny.  Najväčším svetovým výrobcom čokolády je však Európa, kde sa podľa dát zo štúdie z CBI.eu v roku 2017 vyrobili približne 4 milióny ton čokolády v hodnote 18,3 miliardy EUR.  K popredným výrobcom patria najmä Nemecko, za ním Taliansko, Francúzsko a Holandsko. Európa zároveň pokrýva 44 percent svetového trhu s priemyselnou čokoládou, ktorá sa využíva ako medziprodukt pre výrobcov čokolády. (ďalších 35 percent tvorí Amerika).

Dopyt po priemyselných kakaových bôboch pritom neustále rastie. Ako náznak dopytu po nich možno použiť mletie. Činnosti spojené s mletím bôbov globálne vzrástli medzi rokmi 2017 a 2018 o 10,7 percenta oproti obdobiu medzi rokmi 2015 a 2016 a dosiahli celkovo 4 570 ton.  K nárastu samozrejme prispieva aj fakt, že čím ďalej tým viac ľudí uprednostňuje pri nákupe čokoládu s vyšším obsahom kakaa. Európa ako líder pokrýva 37 percent trhu s mletím kakaových bôbov a druhou najväčšou krajinou v tomto segmente je Ázia s 23 percentami.

Očakáva sa aj mierny nárast spotreby čokolády v západoeurópskych krajinách do roku 2021, a to približne o 100 gramov ročne. Podľa dostupných údajov sa v roku 2017 pohybovala priemerná ročná spotreba čokolády na globálnej úrovni v objeme 0,9 kilogramu na obyvateľa.  V Európe je tento údaj v závislosti od jednotlivých krajín vyšší. Pre zaujímavosť- najväčšími spotrebiteľmi čokolády na svete sú Švajčiari, ktorí ročne zjedia 10,5 kilogramu čokolády na obyvateľa.

V rámci Európy rastie aj celkový dovoz kakaových bôbov na najstarší kontinent. Podľa obchodnej mapy Medzinárodného obchodného centra dosiahol celkový dovoz v roku 2018 takmer 2,5 milióna ton. Medzi rokmi 2014 a 2018 sa tak objem dovozu zvýšil v priemere o 9,2 percenta ročne.

Súčasný trend kvalitnej čokolády s vyšším obsahom kakaa, nízka cena komodity, predpokladaná rastúca spotreba sú priaznivými ukazovateľmi, ktoré hovoria v prospech posilnenia ceny komodity. Samozrejme do úvahy treba brať aj vysokú volatilitu ceny kvôli výkyvom počasia, škodcom, či politickej situácii v krajinách, ktoré patria k producentom. Tieto faktory totiž vždy budú mať pri cenotvorbe posledné slovo.

Olívia Lacenová, hlavný analytik xPartners

 

.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.