🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Cena ródia atakuje 10-tisícovú hranicu

Cena ródia atakuje 10-tisícovú hranicu

Aktuálne sa cena ródia pohybuje na úrovni 9985 USD za uncu a má našliapnuté zdolať 10-tisícovú hranicu, ktorú pokorila počas poslednej finančnej krízy.

Podobne ako platina a paládium sa využíva v katalyzátoroch výfukových plynov pre osobné a nákladné automobily. Rastu jeho ceny nahráva viacero faktorov. Spotreba tohto drahého kovu v priemysle rastie, no dodávky sa nezvyšujú, čo spôsobuje zvýšenie záujmu investorov o nákup ródia.  V minulom roku bola ťažba v Južnej Afrike,  ktorá dodáva na trh cez 80 percent svetovej produkcie dočasne zastavená kvôli nedostatku energie.  Na cenu mali vplyv aj stávky baníkov v posledných rokoch, ktorí bojovali o vyššie platy.

Jedným z faktorov počas uplynulého roka bola aj stupňujúca sa obchodná vojna medzi USA a Čínou, ktoré nakoniec dospeli k prvej fáze obchodnej dohody a svoju úlohu zohral aj rast nervozity investorov zo spomalenia rastu globálnej ekonomiky a hrozba možnej blížiacej sa recesie.

V posledných týždňoch hnal hodnotu ródia, ale aj ďalších drahých kovov k novým maximám tiež  konflikt medzi Teheránom a Washingtonom a s ním súvisiaci rastúci dopyt z Ázie.  Okrem automotive segmentu sa ródium využíva v niektorých ďalších priemyselných sektoroch. Vďaka svojim reflexným vlastnostiam našiel využitie v svetlometoch, šperkoch a ako zliatina s inými drahými kovmi napríklad v peciach alebo elektródach.

Cena ródia je veľmi volatilná, no s ohľadom na výkon, ktorý dosiahlo v minulosti sa dá predpokladať, že jeho cena by v najbližších mesiacoch mohla rásť na nové maximá.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.