Cena ropy je opäť na maximách z januára 2018. Dostane sa tentokrát vyššie?

Cena ropy je opäť na maximách z januára 2018. Dostane sa tentokrát vyššie?

Geopolitické napätie sa vracia do popredia medzinárodnej scény a pravdepodobne prelomí ropné trhy. Tieto exogénne prvky predstavujú podporu pre cenu ropy, ktorá od začiatku marca zaznamenala pozoruhodnú výkonnosť takmer 7 %. Saudský korunný princ Mohammed ben Salmane nevylučuje možnosť vývoja jadrových zbraní, ak by Irán urobil to isté. Z toho vyplýva opodstatnená obava možných dôsledkov.

Spojené štáty pritvrdili svoj postoj proti Teheránu a hrozí, že sa vrátia k iránskej jadrovej dohode. Treba poznamenať, že zavedenie nových obchodných sankcií by mohlo Iránu brániť v tom, aby vyvážal svoje suroviny do určitých krajín. Ďalším podporným faktorom je optimizmus Medzinárodnej energetickej agentúry, ktorá vo svojej najnovšej mesačnej správe pozmenila svoje prognózy svetového dopytu po rope smerom nahor.

OPEC si udržal svoj výhľad v oblasti dopytu na úrovni 98,6 milióna barelov denne. Na strane ponuky sa OPEC usiluje o splnenie výrobných kvót. Iba nevýrazná produkcia USA naďalej stúpa na 10,4 milióna barelov denne podľa najnovších údajov. Treba poznamenať, že americký vývoz ropy postupuje rovnakým spôsobom a dosahuje rekordných 1,57 miliónov barelov denne.

Pri pohľade na graf, kupujúci obhajovali 20-týždňový kĺzavý priemer za každú cenu, čo značí rastúci trend na trhu. Najnovším impulzom je v súčasnej dobe to, že cena smeruje  do zóny 70 USD, čo je hlavnou prekážkou pre kupujúceho. Pri tejto línií by veľa investorov mohlo a pravdepodobne aj bude vyberať svoje zisky v krátkodobom horizonte, čo je synonymom pre novú konsolidáciu. Keby sa cene podarilo výrazne preraziť, pokračovala by smerom k veľmi symbolickej línii 80 USD.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.