🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Cenová úroveň by mohla opäť stimulovať investície do zlata

Cenová úroveň by mohla opäť stimulovať investície do zlata

Pokles cien akcií minulý mesiac nedokázal vyvolať tak silné investície do zlata ako sa očakávalo. Cena za koniec štvrťroka je síce najvyššia za päť rokov, ale v marci americkí investori zlato predávali. To kompenzoval nárast dopytu medzi investormi v eurozóne. Zásoby investorov zo Spojeného kráľovstva tiež vzrástli, keďže cena zlata sa od konca roka 2016 pohybovala na najnižších úrovniach.

Počet investorov, ktorí umiestnili alebo posilnili svoje pozície na zlato, medzi februárom a marcom klesol o 4,6 %, pričom počet predávajúcich sa zvýšil o 7,1 %. To viedlo aj k poklesu „Indexu zlatého investora” spoločnosti BullionVault z 54,1 vo februári na 53,7 v marci. Index je jedinečným meradlom sentimentu, ktorý je postavený na súčasných obchodných číslach BullionVault, najväčšej online platformy na investovanie do fyzických drahých kovov.

Zlato historicky ponúka určitú formu poistenia počas období stresu na akciových trhoch. Napriek pokračujúcim stratám na svetových akciových trhoch súkromní investori zostávajú citliví na ceny zlata, nakupujú viac, keď ceny klesajú, ale zastavujú nákup a predaj pri zvyšovaní ceny. To by mohla byť veľmi riskantná stratégia.  Minikrach zásob v tohtoročnom zimnom období doteraz nedokázal vytiahnuť trh so zlatom z jeho nečinnosti. Investori sa zdráhajú obchodovať s rizikami, a to z dôvodu širšej perspektívy investovania.

Tieto nižšie ceny sú atraktívnejšie pre nových investorov, ktorí chcú znížiť svoju expozíciu voči iným, rizikovejším aktívam, ktorí chcú nakupovať zlato ako poistenie portfólia. Februárové predaje na globálnych akciových trhoch spôsobili u  nemeckých  súkromných investorov veľký záujem o zlato. Náhly prílev amerického kapitálu bol ešte významnejší. V roku 2017 sa zrútil maloobchodný dopyt po zlate, ale zdá sa, že táto fáza nálady amerických investorov, spomaľuje.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.