Červený október ako príležitosť k nákupom na kapitálových trhoch?

Červený október ako príležitosť k nákupom na kapitálových trhoch?

Október je zvyčajne pre akcie náročným mesiacom a viacnásobné poklesy na akciových trhoch, ktorých sme boli svedkami v druhej polovici mesiaca potvrdili toto zaužívané pravidlo. Výpredaje dali zabrať nielen akciám jednotlivých spoločností, ale aj hlavným americkým indexom S&P 500, Dow Jones a Nasdaq.

Ale tam, kde jedni strácajú, iní dokážu zarobiť. Negatívny vývoj na trhu môže byť zároveň príležitosťou k lacným nákupom týchto aktív. V prospech rastu akciových trhov v najbližších dňoch ukazuje viacero sezónnych faktorov. Patrí k nim silná pepredanosť hlavných akciových indexov, ako aj takzvaný halloweenský efekt. Podľa neho by medzi 31. októbrom až 1. májom mala na kapitálových trhoch odštartovať zimná sezóna, ktorá predstavuje najlepšie obdobie v roku. Navyše skončila výsledková sezóna za tretí kvartál 2018, čo znamená, že možno očakávať spätný odkup akcií jednotlivých spoločností. Podľa odhadov Deutsche Bank by na trh mohli mesačne vliať okolo 15 miliárd USD navyše.

Séria poklesov na akciových trhoch koncom októbra tak môže byť dobrou príležitosťou k pomerne lacnému nákupu indexov alebo akcií významných spoločností. Potenciál z hľadiska ocenenia majú aj spoločnosti na rozvíjajúcich sa trhoch.

Na druhú stranu sa čoraz viac skloňuje aj slovo recesia. Aktuálny vývoj zatiaľ napovedá, že októbrové poklesy boli pravdepodobne len korekciou v rámci dlhodobého býčieho trendu. Napriek tomu, že o definitívnom konci rastového trendu na kapitálových trhoch možno stále pochybovať, obozretnosť zostáva na mieste. Trhy čaká v závere roka pravdepodobne vyššia volatilita. Úrokové sadzby rastú, finančné podmienky sa sprísňujú a obavy zo zavádzania ciel a obchodnej vojny medzi USA a Čínou neustále pretrvávajú, pričom znervózňujú aj centrálnych bankárov.  Zatiaľ na priemyselný segment nemajú veľký vplyv a odvetvie ďalej narastá, ale v prípade, že hrozba zavádzania a zvyšovania ciel bude aj naďalej pokračovať, môže to mať negatívny dopad na vývoj HDP USA.

Podľa výhľadu Medzinárodného menového fondu navyše spomaľuje globálny rast ekonomík a zvyšuje sa nervozita z možného konca rastového trendu. Všetky tieto faktory by mali viesť investorov k zvýšenej opatrnosti, prípadne k rebalansovaniu portfólia a diverzifikácii možného rizika. Aj preto si cestu k dôvere investorov opäť začalo budovať zlato, ktoré po mesiacoch poklesu v októbri zahájilo rast hodnoty.

Pozitívnemu výhľadu pre akciové trhy by mohlo napomôcť aj zlepšenie súčasných ekonomických podmienok. Okrem ekonomických stimulov v Číne by v prospech rastu ukazovali aj ďalšie ekonomické stimuly v USA, kde je z politických dôvodov priestor na ďalšiu podporu hospodárstva obmedzený.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.