🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Červený október ako príležitosť k nákupom na kapitálových trhoch?

Červený október ako príležitosť k nákupom na kapitálových trhoch?

Október je zvyčajne pre akcie náročným mesiacom a viacnásobné poklesy na akciových trhoch, ktorých sme boli svedkami v druhej polovici mesiaca potvrdili toto zaužívané pravidlo. Výpredaje dali zabrať nielen akciám jednotlivých spoločností, ale aj hlavným americkým indexom S&P 500, Dow Jones a Nasdaq.

Ale tam, kde jedni strácajú, iní dokážu zarobiť. Negatívny vývoj na trhu môže byť zároveň príležitosťou k lacným nákupom týchto aktív. V prospech rastu akciových trhov v najbližších dňoch ukazuje viacero sezónnych faktorov. Patrí k nim silná pepredanosť hlavných akciových indexov, ako aj takzvaný halloweenský efekt. Podľa neho by medzi 31. októbrom až 1. májom mala na kapitálových trhoch odštartovať zimná sezóna, ktorá predstavuje najlepšie obdobie v roku. Navyše skončila výsledková sezóna za tretí kvartál 2018, čo znamená, že možno očakávať spätný odkup akcií jednotlivých spoločností. Podľa odhadov Deutsche Bank by na trh mohli mesačne vliať okolo 15 miliárd USD navyše.

Séria poklesov na akciových trhoch koncom októbra tak môže byť dobrou príležitosťou k pomerne lacnému nákupu indexov alebo akcií významných spoločností. Potenciál z hľadiska ocenenia majú aj spoločnosti na rozvíjajúcich sa trhoch.

Na druhú stranu sa čoraz viac skloňuje aj slovo recesia. Aktuálny vývoj zatiaľ napovedá, že októbrové poklesy boli pravdepodobne len korekciou v rámci dlhodobého býčieho trendu. Napriek tomu, že o definitívnom konci rastového trendu na kapitálových trhoch možno stále pochybovať, obozretnosť zostáva na mieste. Trhy čaká v závere roka pravdepodobne vyššia volatilita. Úrokové sadzby rastú, finančné podmienky sa sprísňujú a obavy zo zavádzania ciel a obchodnej vojny medzi USA a Čínou neustále pretrvávajú, pričom znervózňujú aj centrálnych bankárov.  Zatiaľ na priemyselný segment nemajú veľký vplyv a odvetvie ďalej narastá, ale v prípade, že hrozba zavádzania a zvyšovania ciel bude aj naďalej pokračovať, môže to mať negatívny dopad na vývoj HDP USA.

Podľa výhľadu Medzinárodného menového fondu navyše spomaľuje globálny rast ekonomík a zvyšuje sa nervozita z možného konca rastového trendu. Všetky tieto faktory by mali viesť investorov k zvýšenej opatrnosti, prípadne k rebalansovaniu portfólia a diverzifikácii možného rizika. Aj preto si cestu k dôvere investorov opäť začalo budovať zlato, ktoré po mesiacoch poklesu v októbri zahájilo rast hodnoty.

Pozitívnemu výhľadu pre akciové trhy by mohlo napomôcť aj zlepšenie súčasných ekonomických podmienok. Okrem ekonomických stimulov v Číne by v prospech rastu ukazovali aj ďalšie ekonomické stimuly v USA, kde je z politických dôvodov priestor na ďalšiu podporu hospodárstva obmedzený.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.