Čínske akcie v prepade. Dokedy?

Čínske akcie v prepade. Dokedy?

Čínske akcie reagujú v prospech obchodnej vojny so Spojenými štátmi. Takmer 40 % čínskej akciovej trhovej kapitalizácie sa od svojho historického vrcholu v júni 2015 odparilo na 10 biliónov dolárov. S hodnotou blízkou 6 000 miliárd trh minulý týždeň stratil svoju pozíciu druhej svetovej burzy cenných papierov v prospech Japonska.

Finanční sprostredkovatelia už niekoľko rokov odporúčajú nákup čínskych akcií. Očakávalo sa, že ich ceny vzrastú tak, aby odzrkadľovali niekoľko základných trendov vrátane prechodu od ekonomiky založenej na vývoze k rastu poháňaného domácou spotrebou.

Pri takmer 7 juanoch voči doláru sa čínska mena približuje k psychologickej bariére. Na ukončenie dvojmesačného prudkého poklesu podnikla Čínska ľudová banka 3. augusta drahšie stávky proti svojej mene.

Nedostatočná výkonnosť čínskych aktív – akcií, dlhopisov a peňazí  je spôsobená makroekonomickými faktormi. V posledných mesiacoch došlo k nepriaznivému sentimentu  pre Čínu, ale aj pred celú Áziu a rozvíjajúce sa krajiny, vzhľadom na silu dolára, rastúce americké úrokové sadzby, horšie čísla v rôznych častiach sveta a riziko obchodnej vojny so Spojenými štátmi. Tieto neistoty vyústili do tokov kapitálu mimo rozvíjajúcich sa trhov vrátane Číny.

Čínske akcie tiež neboli podporené domácim dopytom. Od druhej polovice roku 2017, čínsky akciový trh, akcie A , bol pod tlakom kvôli reformám, ktoré uskutočnila vláda, najmä pokiaľ ide o znižovanie zadlženia a kontrolu finančného rizika. V dôsledku toho bola podpora domácej likvidity slabá.

V stredu čínske colné úrady odhalili, že čínsky obchodný prebytok so Spojenými štátmi dosiahol v júli 28,09 miliardy dolárov, čo je veľmi blízko rekordu zaznamenaného v júni – 28,9 miliárd.

Zatiaľ čo obidve krajiny zvýšili hrozbu sankcií v posledných týždňoch, je pravdepodobné, že všetky dane uvedené Washingtonom a Pekingom budú zavedené kvôli zlým čínsko-americkým vzťahom v novembri.

Pri dovozoch čínskeho tovaru z USA na 200 miliárd dolárov by priame náklady pre čínske hospodárstvo predstavovali v najhoršom scenári rádovo 0,2 % HDP v roku 2018 a 1,3 % HDP v roku 2019. Nepriamy vplyv to bude mať aj na priemyselné investície. Mnohé sektory by presunuli svoje výrobné centrá do krajín ako Malajzia, Vietnam alebo Mexiko.

Čínska vláda začala prijímať rozhodnutia na zmiernenie tlaku. V posledných týždňoch sa zadlženosť spomalila, likvidita sa začala zlepšovať a Peking je pripravený investovať viac do infraštruktúrnych projektov. To vysvetľuje, prečo čínske akcie súvisiace s infraštruktúrou ako jediné v posledných dňoch posilnili.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.