Čínske akciové trhy napriek prepadu majú stále potenciál rásť

Čínske akciové trhy napriek prepadu majú stále potenciál rásť

Napriek poklesu hlavných ukazovateľov od začiatku roka na pozadí obchodnej vojny so Spojenými štátmi sú čínske finančné trhy príliš veľké na to, aby ich bolo možné ignorovať.

Čínske akciové trhy v tomto roku stratili približne 15 % svojej hodnoty a sú na tomzo svetových trhoch najhoršie, a to čiastočne z dôvodu obchodných opatrení proti Číne, ktoré iniciujú Spojené štáty. S kapitalizáciou vo výške 14 000 miliárd dolárov (viac ako 12 000 miliárd eur) je čínsky akciový trh za Wall Streetom druhým najväčším na svete, aj keď čínske akcie vážia iba okolo 3,5 % v hlavnom indexe akciového indexu MSCI.

Pokiaľ ide o čínsky trh s dlhopismi, jeho hodnota sa odhaduje na 12 biliónov dolárov (približne 10 000 biliónov eur), čím sa stal tretím najväčším na svete za americkými a japonskými trhmi dlhopisov. V súčasnosti majú menej ako 2 % týchto cenných papierov zahraniční investori, zatiaľ čo medzinárodná norma je okolo 10 %. Prenikanie zahraničného kapitálu do týchto dvoch kategórií aktív zostáva stále veľmi silné.

Otvorenie čínskych trhov sa v posledných rokoch výraznejšie zrýchlilo a to najmä v roku 2017, kedy Peking otvoril medzinárodným investorom svoj veľký dlhopisový trh prostredníctvom mechanizmu „Bond Connect“.

Významné zrýchlenie prístupu na čínsky trh bude pokračovať rovnako ako aj na trh s dlhopismi. Na apríl 2019 je v pláne zahrnúť čínske dlhopisy do indexu Bloomberg Barclays Global Bond Index.

Index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond bude prispôsobovať štátne dlhopisy denominované v juanoch, ako náhle čínska centrálna banka a ministerstvo financií vykonajú potrebné kroky. Táto integrácia sa bude vyhladzovať počas 20 mesiacov od apríla 2019. Okrem toho plánuje do konca roka čoskoro spustiť obchodnú platformu, ktorá priamo spája Šanghaj a Londýn.

Krajina napriek ťažkým časom, ktoré prežíva je odhodlaná pokračovať vo svojom úsilí otvárať svoje trhy. Medzinárodný menový fond (MMF) znížil v utorok 9. októbra svoju prognózu rastu pre Čínu na rok 2019 v dôsledku obchodného napätia na 6,2 % po očakávaní 6,6 % (po zvýšení HDP 6,9 % v roku 2017). Potenciál Číny je napriek momentálnej situácii veľký a v budúcnosti má stále čo ponúknuť zahraničným investorom.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.