Čínsky import v máji klesol najviac za 4 roky

Čínsky import v máji klesol najviac za 4 roky

Export a import do Číny v máji zaznamenali v dôsledku pandémie prepad. Dovoz do krajiny bol podľa čínskeho colného úradu dokonca najslabší za obdobie posledných 4 rokov.

Dodávky z krajiny do zahraničia sa v máji medziročne znížili o 3,3 percenta zatiaľ čo v apríli nečakane vzrástli, a to o 3,5 percenta. Očakávania analytikov z agentúry Reuters predpokladali pokles na úrovni 7 percent.  Májový prieskum aktivity v továrňach navyše naznačil, že vývozných objednávok naďalej ubúda. Tamojším priemyselným firmám dokonca klesol zisk o 30 percent za obdobie medzi januárom až aprílom.

Dovoz do Číny sa medziročne prepadol o 16,7 percenta, pričom pokles zrýchlil v apríli o 14,2 percenta a bol tak najvyšší od januára 2016. Odhady analytikov počítali so znížením na úrovni 9,7 percenta.

Bilancia obchodu napriek poklesu dopytu, ale vykázala rekordný prebytok vo výške 62,93 miliárd USD.  Podľa agentúry Reuters bol obchodný prebytok najvyšší od roku 1981, kedy  začala tento údaj sledovať, pričom odhady analytikov očakávali pokles na úrovni 39 miliárd USD.

Údaje z Číny vyšli práve v čase, kedy obchodné napätie medzi Washingtonom a Pekingom narastá. Odborníci sa však zhodujú, že prezident Trump musí dodržiavať pravidlá stanovené v prvej fáze obchodnej dohody medzi krajinami.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.