🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Čínsky import v máji klesol najviac za 4 roky

Čínsky import v máji klesol najviac za 4 roky

Export a import do Číny v máji zaznamenali v dôsledku pandémie prepad. Dovoz do krajiny bol podľa čínskeho colného úradu dokonca najslabší za obdobie posledných 4 rokov.

Dodávky z krajiny do zahraničia sa v máji medziročne znížili o 3,3 percenta zatiaľ čo v apríli nečakane vzrástli, a to o 3,5 percenta. Očakávania analytikov z agentúry Reuters predpokladali pokles na úrovni 7 percent.  Májový prieskum aktivity v továrňach navyše naznačil, že vývozných objednávok naďalej ubúda. Tamojším priemyselným firmám dokonca klesol zisk o 30 percent za obdobie medzi januárom až aprílom.

Dovoz do Číny sa medziročne prepadol o 16,7 percenta, pričom pokles zrýchlil v apríli o 14,2 percenta a bol tak najvyšší od januára 2016. Odhady analytikov počítali so znížením na úrovni 9,7 percenta.

Bilancia obchodu napriek poklesu dopytu, ale vykázala rekordný prebytok vo výške 62,93 miliárd USD.  Podľa agentúry Reuters bol obchodný prebytok najvyšší od roku 1981, kedy  začala tento údaj sledovať, pričom odhady analytikov očakávali pokles na úrovni 39 miliárd USD.

Údaje z Číny vyšli práve v čase, kedy obchodné napätie medzi Washingtonom a Pekingom narastá. Odborníci sa však zhodujú, že prezident Trump musí dodržiavať pravidlá stanovené v prvej fáze obchodnej dohody medzi krajinami.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.