🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Commerzbank vypadla z Daxu, Deutsche Bank sa blíži k odchodu z Euro Stoxx 50

Commerzbank vypadla z Daxu, Deutsche Bank sa blíži k odchodu z Euro Stoxx 50

Commerzbank, ktorá od januára 2018 zaznamenala pokles trhovej kapitalizácie o viac ako 30 %, stratila svoje miesto v indexe Dax v kontexte klesajúceho nemeckého bankovníctva. Deutsche Bank, ktorá stratila 38 % svojej hodnoty bude musieť odísť aj z akciového indexu na úrovni eurozóny.

Commerzbank bola vytlačený z indexu Dax frankfurtskej burzy cenných papierov. Prevádzkovateľ Deutsche Börse predstavil v stredu večer 5. septembra reorganizáciu indexu 30 kľúčových akcií nemeckej burzy. Druhá komerčná banka Nemecka založená v roku 1870 s takmer 50 000 zamestnancov už nie je súčasťou. Trhová kapitalizácia vo výške približne 10 miliárd eur jej už viac neumožňuje byť v indexe, zatiaľ čo bola od svojho vzniku pred 30 rokmi súčasťou indexu. Celkovo banka, ktorej nemecký štát je najväčším akcionárom (takmer 16 %) stratila od januára 2018 viac ako 30 % svojej hodnoty.

Deutsche Börse pravidelne prehodnocuje zloženie indexu na základe zmien trhovej kapitalizácie a objemov obchodov. Po odchode z Daxu sa v tomto indexe vyčerpá množstvo finančných prostriedkov a niektorí investori sa vzdajú titulu použitím prísnych pravidiel riadenia. Pred niekoľkými týždňami v priebehu prezentácie výsledkov druhého štvrťroka nemecká banková inštitúcia prejavila určitú pokojnosť v súvislosti s blížiacim sa výstupom vlajkového indexu frankfurtskej burzy cenných papierov.

Deutsche Bank z hľadiska trhovej kapitalizácie sa taktiež približuje východiskovým dverám indexu Euro Stoxx 50, hodnotám barometra eurozóny podľa dokumentov, ktoré odhalila v utorok 4. septembra agentúra Reuters. Deutsche Bank stratila v trhovej kapitalizácii viac ako 38 % od začiatku roka a 90 % za desať rokov na približne 20 miliárd eur.

Toto vylúčenie by predstavovalo novú prekážku pre prvú nemeckú banku, ktorá už zažila ťažký rok, s náhlym prehodnotením jej vedenia v máji a oznámením nového plánu reštrukturalizácie a znížením svojho úverového ratingu Standard & Poor’s.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.