Commerzbank vypadla z Daxu, Deutsche Bank sa blíži k odchodu z Euro Stoxx 50

Commerzbank vypadla z Daxu, Deutsche Bank sa blíži k odchodu z Euro Stoxx 50

Commerzbank, ktorá od januára 2018 zaznamenala pokles trhovej kapitalizácie o viac ako 30 %, stratila svoje miesto v indexe Dax v kontexte klesajúceho nemeckého bankovníctva. Deutsche Bank, ktorá stratila 38 % svojej hodnoty bude musieť odísť aj z akciového indexu na úrovni eurozóny.

Commerzbank bola vytlačený z indexu Dax frankfurtskej burzy cenných papierov. Prevádzkovateľ Deutsche Börse predstavil v stredu večer 5. septembra reorganizáciu indexu 30 kľúčových akcií nemeckej burzy. Druhá komerčná banka Nemecka založená v roku 1870 s takmer 50 000 zamestnancov už nie je súčasťou. Trhová kapitalizácia vo výške približne 10 miliárd eur jej už viac neumožňuje byť v indexe, zatiaľ čo bola od svojho vzniku pred 30 rokmi súčasťou indexu. Celkovo banka, ktorej nemecký štát je najväčším akcionárom (takmer 16 %) stratila od januára 2018 viac ako 30 % svojej hodnoty.

Deutsche Börse pravidelne prehodnocuje zloženie indexu na základe zmien trhovej kapitalizácie a objemov obchodov. Po odchode z Daxu sa v tomto indexe vyčerpá množstvo finančných prostriedkov a niektorí investori sa vzdajú titulu použitím prísnych pravidiel riadenia. Pred niekoľkými týždňami v priebehu prezentácie výsledkov druhého štvrťroka nemecká banková inštitúcia prejavila určitú pokojnosť v súvislosti s blížiacim sa výstupom vlajkového indexu frankfurtskej burzy cenných papierov.

Deutsche Bank z hľadiska trhovej kapitalizácie sa taktiež približuje východiskovým dverám indexu Euro Stoxx 50, hodnotám barometra eurozóny podľa dokumentov, ktoré odhalila v utorok 4. septembra agentúra Reuters. Deutsche Bank stratila v trhovej kapitalizácii viac ako 38 % od začiatku roka a 90 % za desať rokov na približne 20 miliárd eur.

Toto vylúčenie by predstavovalo novú prekážku pre prvú nemeckú banku, ktorá už zažila ťažký rok, s náhlym prehodnotením jej vedenia v máji a oznámením nového plánu reštrukturalizácie a znížením svojho úverového ratingu Standard & Poor’s.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.