Daň z automobilov v USA: Silné varovanie zo strany EÚ pre Donalda Trumpa

Daň z automobilov v USA: Silné varovanie zo strany EÚ pre Donalda Trumpa

Americkí obchodní partneri vrátane Európy plánujú zdaňovať 294 miliárd amerických dolárov ročne. Sotva sa podarilo znížiť politické napätie v otázkach migrácie a vedúci predstavitelia Európskej únie už majú strach z ďalšej krízy. Po prvom „treste“ európskych občanov prostredníctvom zdanenia vývozu ocele vo výške 25 % k 1. júnu a vývozu hliníka na 10 %, Washington začal ďalšie vyšetrovanie v mene americkej národnej bezpečnosti a hrozby útoku na ich vývoz automobilov cez Atlantik.

Išlo by o rozhodnutie úplne iného rozsahu. Tieto dane by zasiahli Nemecko, najväčšiu vyvážajúcu silu EÚ s vyše 600 000 vyvážanými autami a obchodnými prebytkami vo výške 50 miliárd eur, všetky odvetvia a zároveň aj Spojené štáty americké. To by pravdepodobne prinútilo Európanov reagovať (ako to urobili s oceľou a hliníkom) s rizikom, tentoraz veľmi vážnym: prepuknutie skutočnej obchodnej vojny medzi dvoma historickými spojencami. Momentálne EÚ ukladá 10 % sadzbu na automobily vyrobené v USA, zatiaľ čo u USA je to len  2,5 % na vozidlá montované v Európe a 25 % sadzbu ukladajú na európske dodávky a pick-upy.

Európania sa snažia uniknúť všetkými prostriedkami. Prezident USA bol však od začiatku svojho mandátu posadnutý nadbytkom veľkých nemeckých áut, ktoré sa pohybujú v uliciach New Yorku. Európska únia Spojené štáty varuje, aby nepokročili v procese, ktorý by mohol viesť k ďalšiemu porušovaniu medzinárodného práva, čo by ďalej poškodilo povesť Spojených štátov. Takéto kroky medzinárodné spoločenstvo nemôže a nebude akceptovať.

Európski výrobcovia automobilov sa obávajú, že eskalácia opatrení bude mať negatívny vplyv na globálne dodávateľské reťazce, čo bude poškodzovať spoločnosti na oboch stranách Atlantiku.  Vo svojom najnovšom dokumente EÚ posilňuje kritiku USA, že používa národnú bezpečnosť ako dôvod sankcií a tvrdí, že tento argument je neopodstatnený a poškodzuje obchod,  ohrozuje pracovné miesta v USA a v zahraničí, oslabuje vzťahy so spojencami a neposlednom rade odvracia pozornosť od spoločných strategických výziev, ktoré ohrozujú trhový západný ekonomický model.

Komisia zdôrazňuje, že európski výrobcovia prostredníctvom svojich amerických závodov vytvorili na druhej strane Atlantiku 120 000 priamych a nepriamych pracovných miest. „Odplata“ amerických partnerov by mohla zahŕňať kolosálnu sumu 294 miliárd dolárov (252 miliárd eur).

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.