Daň z ocele a hliníka: Trump rozširuje výnimku pre EÚ o 30 dní

Daň z ocele a hliníka: Trump rozširuje výnimku pre EÚ o 30 dní

Americký prezident 8. marca vyhlásil dane vo výške 25 % z dovozu ocele a 10 % z hliníka, ktoré sú americkými obchodnými partnermi spochybňované. Washington sa rozhodol vyhnúť sa eskalácii obchodného sporu.

Donald Trump sa dohodol na zachovaní dočasného oslobodenia cla z dovozu ocele a hliníka konkrétne do 1. júna pre členov Európskej únie (EÚ) a „ďalších spojencov USA“. Administratíva Bieleho domu predĺžila rokovania s Kanadou, Mexikom a Európskou úniou o 30 dní. Vo všetkých týchto rokovaniach sa naďalej zameriava na kvóty, ktoré obmedzia dovoz a zachovajú národnú bezpečnosť.

Prezident USA na začiatku marca vyhlásil dane vo výške 25 % z dovozu ocele a 10 % z dovozu hliníka. Na konci marca však dočasne (do 1. mája) vyňali EÚ, ktorá vyviezla v roku 2017do Spojených štátoch 5,3 miliardy eur ocele a 1,1 miliardy eur hliníka.

Európska únia (EÚ) v posledných týždňoch zvýšila žiadosti o výnimky a uviedla, že je pripravená reagovať, ak budú tieto dane implementované. Európska komisia v utorok uviedla, že týmto rozhodnutím Spojené štáty len predĺžili neistotu na trhu. EÚ by mala byť úplne a jednoznačne vyňatá z týchto opatrení, pretože ich nemožno odôvodniť na základe národnej bezpečnosti.  Podľa prezidenta Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho 30 dňová výnimka do 1. júna nestačí a označuje tieto kroky za  škodlivé pre odvetvie na oboch stranách Atlantiku. Britská vláda prejavuje silné znepokojenie nad vplyvom cien na svetovom trhu a bude aj naďalej spolupracovať s EÚ kvôli viacúčelovému riešeniu problémov nadbytočných kapacít.

Kanada a Mexiko tiež využívajú dočasnú výnimku. Prezident Donald Trump spojil možnosť definitívneho oslobodenia týchto krajín na opätovné prerokovanie Severoamerickej dohody o voľnom obchode. Na výmenu za oslobodenie od týchto daní Spojené štáty požadujú obchodné úľavy. Získali tak už napríklad od Južnej Kórey väčšie otvorenie svojho trhu pre svojich výrobcov automobilov. Pokiaľ ide o oceľ, Soul prijíma ročnú kvótu vývozov z USA vo výške 2,68 milióna ton, čo je 70 % priemerného ročného vývozu za posledné tri roky. Americká administratíva sa dohodla aj s Argentínou, Austráliou a Brazíliou. Detaily týchto dohôd by mali byť dokončené čoskoro.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.